Årsmöte IM Falkenberg lokalförening

Kallelse till årsmöte för IMs lokalförening i Falkenberg

Styrelsen för IMs lokalförening i Falkenberg inbjuder alla medlemmar till ordinarie årsmöte den 15 februari 2022 klockan 18 på Mötesplats Mölle, Möllegatan 11B, Falkenberg.

Med hänsyn till Corona och vid tillfället gällande restriktioner kan årsmötet komma att hållas digitalt via Teams.

Anmälan senast den 11 februari till falkenberg.lf@imsweden.org eller via brev till IM Falkenberg, c/o Hans-Anders Andersson, Glaspärlevägen 19 A, 311 39 Falkenberg. Det går också bra att anmäla sig via telefon 0733-87 81 00.

Eventuella motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari 2022 via mejl eller adress enligt ovan.

Om gällande restriktioner medför att årsmötet måste hållas digitalt behöver vi uppgift om din mejladress för att kunna sända ut en möteslänk tillsammans med övriga möteshandlingar.

Om du har frågor – hör av dig till Hans-Anders på 0733-87 81 00.

Välkomna!

Hälsar styrelsen för IMs lokalförening i Falkenberg

feb
15
15 feb 18:00 - 19:30
Mötesplats Mölle, Möllegatan 11B, Falkenberg eller digitalt