Årsmöte IM Malmö lokalförening

IM Malmös lokalförening kallar till årsmöte

Välkomna på årsmöte för IMs lokalförening i Malmö den 1 februari 2022 kl. 18.00.

Mötet hålls digitalt via Teams. Alla är välkomna att delta på årsmötet men det är endast du som är medlem som har rösträtt. Tänk därför på att betala din medlemsavgift för 2022 innan årsmötet. Du kommer att få ett inbetalningskort i brevlådan under januari månad.

Anmälan om deltagande på årsmötet skickas senast fredag 28/1 till malmo.lf@imsweden.org. Efter anmälningsdagen varit får du länk till mötet.

Som medlem har du rätt att lämna in motioner till årsmötet. Motionerna ska vara lokalföreningens styrelse tillhanda senast 22 januari. Motioner skickas till malmo.lf@imsweden.org.

Välkomna!

feb
01
1 feb 18:00 - 19:00
Microsoft Teams