SFI-läxhjälp för kvinnor

Verksamhet som syftar till att stötta nyanlända kvinnor med SFI-läxor och ge möjlighet att till praktisk övning av språket genom samtal.

Inga särskilda förkunskaper krävs utan den som har svenska som modersmål eller bott och praktiserat svenska länge kan bidra.

Verksamheten sker i samarbete med Unicef som sysselsätter barn som kvinnorna tar med sig till läxhjälpen samt med biblioteksfilialen på Väster som bidrar med lokaler, fika och materiel.

Kontakt:

Birgitta Rosén birgitta.f.rosen@gmail.com,  072-888 59 75

Läxhjälpen drivs av IMs lokalförening i Lund. Här hittar du mer information om lokalföreningens aktiviteter och verksamheter.

ons
16:30-18:00
Upprepas varje vecka
LKFs lokal, Örnvägen 64, Lund