Årsmöten

IMs nationella årsmöten är IMs högsta beslutande organ. På plats finns ombud från lokalföreningarna. Årsmötet ska äga rum varje år före maj månads utgång.

IMs nationella årsmöte 2022 äger rum den 7-8 maj i Lund. Plats för årsmötet är Scandic Star. Röstberättigade på årsmötet är ombud valda av IMs lokalföreningar. Ombuden får resa till årsmötet samt kost och logi under helgen betald. Mer information om anmälan till årsmötet kommer längre fram.

IMs styrelse lägger fram två propositioner till årsmötet 2022:

Proposition 1 2022 Ombudsfördelning Proposition 2 2022 Medlemsavgiften

Medlemmar och lokalföreningar har rätt att lämna in motioner till det nationella årsmötet. Motioner ska vara den nationella styrelsen tillhanda
senast 8 veckor före årsmötet, dvs senast den 11 mars. Motioner skickas till styrelsen@imsweden.org eller IMs styrelse, Trollebergsvägen 5, 222 29 Lund.

Vill du nominera någon som förtroendevald till IM kontaktar du IMs valberedning på valberedningen@imsweden.org.