Lokalförening Falkenberg

Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld.

VÄLKOMMEN PÅ LOKALFÖRENINGENS ÅRSMÖTE TISDAG 15 FEBRUARI 2022 – läs mer här.

IMs lokalförening i Falkenberg är aktiv inom integration. Vi driver Språkcafé sedan 2014, många medlemmar är aktiva Språkvänner och flera medlemmar är i normala tider samtalspartners på SFI.

Språkcafé

Språkcafét hålls i Eråkers Café i anslutning till Stadsbiblioteket. Vi erbjuder även språkpromenader och digital språkfika. Språkcaféet är öppet onsdagar klockan 11–13.

RådRum

I oktober 2021 startade IM Falkenberg RådRum. RådRum erbjuder frivilligbaserad, kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning för personer som är nya i Sverige med det övergripande målet att öka människans tillit till och delaktighet i samhället och framförallt att stärka egenmakten. RådRum har från och med 12 januari öppet på onsdagar klockan 11–13 på Stadsbiblioteket Falkenberg, andra våningen, lokal Prosan.

Vill du engagera dig?
Vi tar gärna emot fler volontärer till våra integrationsverksamheter! Detta är en öppen och dynamisk grupp som har tagit form. Vi menar att ”ju fler vi är, desto fler grupper skulle vi kunna starta”.

Kontakta: Hans-Anders Andersson, haa461224@gmail.com eller 0733-878100 för mer information.

Vill du kontakta styrelsen för IM Falkenberg når du oss på falkenberg.lf@imsweden.org.

Styrelse
Hans-Anders Andersson (ordförande och sekreterare)
Naeel Alkeid (kassör)
Jens Bloch-Jörgensen (ledamot)
Marianne Bresche (ledamot)
Roger Karlsson (ledamot)
Lars-Erik Mattisson (suppleant)

Valberedning
Gudrun Dahlqvist Carlstedt

Revisor
Anders Lindström
Malin Hellenäs (suppleant)