Lokalförening Linköping

Vi tror på ett starkt civilsamhälle, och vi vill därför vara en arena för engagemang för en bättre värld.

Lokalföreningen IM Linköping är den samlande plattformen för volontärverksamheter och medlemmar i Östergötland. Lokalföreningens uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar och grundtanken om medmänsklighet.

Som medlem i IM har du inflytande i organisationen och rösträtt vid våra årsmöten. Du är med och väljer lokal och nationell styrelse. När du blir medlem i IM central och bor i Östergötland kopplas ditt medlemskap automatiskt till IM Linköping. För att bli medlem klicka här. IM blir en starkare röst med många medlemmar!

Kontaktperson
Gunilla Broberg, ordförande
linkoping.lf@imsweden.org