Lokalförening Stockholm

Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld.

IMs lokalförening i Stockholm bedriver verksamhet och fungerar som en samlingspunkt för volontärer och medlemmar lokalt. Huvudfokus i vårt arbete är att verka för ömsesidig integration. Vi erbjuder bland annat språkfika och läxhjälp. Vi har också en eventgrupp och anordnar kvinnoträffar.

Lokalföreningen drivs av medlemmar. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur organisationen arbetar genom rösträtt på årsmötet

Verksamhetsberättelse 2020 IM Stockholm – LH 2021-02-19

Vill du kontakta styrelsen för IM Stockholm når du oss på stockholm.lf@imsweden.org.

Styrelse
Marije Raedts (Ordförande)
Ludwid Hedlund (Kassör)
Paula Friman (Styrelseledamot)
Alaa Altayeb (styrelseledamot)
Birgit Nordahl (styrelseledamot)
Abdu Haj Ali (styrelseledamot)

Vill du veta vad som är på gång?

Ta en titt i vårt kalendarium. Du hittar det här >>
*OBS! Just nu, pga. coronapandemin, håller vi enbart digital läxhjälp medan alla andra aktiviteter är pausade.