Utlandspraktik

IM erbjuder varje år möjligheten att åka på utlandspraktik för att lära sig hur utvecklingssamarbete går till i praktiken.

IMs utlandspraktik är en unik möjlighet att skaffa sig värdefull erfarenhet av utvecklingsarbete i en global kontext på lokal nivå. Efter fullgjord praktik kommer du att ha fått god inblick i hur modernt utvecklingssamarbete kan se ut.

Praktiken, som är finansierad, sker under fyra månader runt om i några av de länder där IM arbetar med lokala partnerorganisationer.  Du som praktikant kommer få ökad kunskap om globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.

På grund av coronapandemin är utlandspraktikprogrammet för närvarande pausat.
Håll utkik på vår hemsida för framtida utlysningar.

En glimt från praktikantlivet

Nathalie Pohl, utlandspraktikant i Indien 2019, intervjuar Sangeeta Devi som deltar i det IM-sponsrade projektet”Farming Innovations for Women Empowerment” för en artikel till IMs hemsida.