IM träff Falun

Trevlig samvaro med fika där vi pratar om IM och dess verksamhet och andra angelägna ämnen. Träffarna är öppna för alla som är intresserade av IMs verksamhet.

Vill du veta mer kontakta Ing-Mari Jönsson
tel 073-587 66 83 eller epost ing-mari.jo@hotmail.com

nov
14
14 nov, 2022 14:00 - 16:00
Falun, Kyrkans församlingshem i centrum, lokal Kristinegården