Info- och eventgruppen – Göteborg

Brinner du för en värld utan fattigdom och utanförskap och vill bidra till social och ekonomisk inkludering? Vill du få erfarenhet av eventplanering och kommunikation? Engagera dig i IM Göteborgs Info- och eventgrupp! Under hösten 2021 ligger fokus på en demokrati- och medlemsrekryteringskampanj som vill sätta IM och dess medlemmar i ett nationellt perspektiv som en stark och viktig bärare av den demokratiska rösten i vårt land.

Info- och eventgruppen sprider information om IM som organisation och belyser våra viktiga kärnfrågor, såsom feminism, antirasism och global rättvisa.

Detta förväntar vi oss av dig: Som volontär planerar och genomför du både mindre och större evenemang och gruppen har stor frihet att delta i eller genomföra de evenemang den själv vill. Ofta sker evenemangen i samarbete med andra lokala aktörer och organisationer i Göteborg. Du ska varje termin kunna vara med och planera och delta vid något eller några av de evenemang som gruppen genomför.

Mer info om höstens kampanj-fokus: IM vill stärka sin röst i sakpolitiska frågor som demokrati, medbestämmande, social och ekonomisk inkludering och jämställdhet. Som en viktig del i detta ser vi en bred och omfattande demokrati- och medlemsrekryteringskampanj under hösten 2021 fram till valet 2022 med kampanjstart 365 dagar före valet. IMs lokala föreningar finns på 11 orter i landet och blir viktiga bärare av kampanjarbetet. Det finns stort utrymme för egna idéer och lokala initiativ samtidigt som IMs personal och styrelse kan ge stöd med exempelvis medel och kampanjmaterial. Det kan handla om att arrangera föreläsningar och seminarium, digitala eller fysiska events, samt delta på viktiga forum i Göteborg som till exempel MR-dagarna i december 2021. Du är med och bestämmer!

Du ska kunna vara engagerad under minst ett halvår/en termin, gärna mer.

KONTAKT:

Om du är intresserad av att engagera dig och/eller vill veta mer, kontakta IMs kontor i Göteborg, region.vast@imsweden.org.

Olika dagar och tider. Vardag och helg.