Info- och eventgruppen – Göteborg

Brinner du för en värld utan fattigdom och utanförskap och vill bidra till social och ekonomisk inkludering? Vill du få erfarenhet av eventplanering och kommunikation? Engagera dig i IM Göteborgs Info- och eventgrupp!

Info- och eventgruppen sprider information om IM som organisation och belyser våra viktiga kärnfrågor, såsom feminism, antirasism och global rättvisa.

Volontärerna i gruppen planerar och genomför både mindre och större evenemang och har stor frihet att delta i de evenemang som de vill. Många evenemang har som mål att värva nya volontärer till IM Göteborgs verksamheter, vilka syftar till ömsesidig integration.

Ofta sker evenemangen i samarbete med andra lokala aktörer och organisationer i Göteborg.

Du ska kunna vara engagerad under minst ett halvår, gärna mer.

KONTAKT:

Om du är intresserad av att engagera dig och/eller vill veta mer, kontakta IMs kontor i Göteborg, region.vast@imsweden.org.

Olika dagar och tider. Vardag och helg.