Läxhjälp Östra Torn-skolan

Läxhjälpen syftar till att utjämna klyftorna och att öka möjligheterna för dem som inte annars får stöd med sin skolgång och sina studier.

Studerande på olika nivåer kan av olika skäl behöva både en plats, en gemenskap och ett stöd i sina hemuppgifter. För att vara läxhjälpare behöver du inte kunna allt. Din uppgift är att ge av din tid, lyssna och förklara. På Östra Torn skolan bedriver IM läxhjälp för högstadiet i ett klassrum efter skoltid i samarbete med skolan.

För att bli volontär kontakta Lennart Alkskog  på 0767-680708 eller lennart.alkskog@me.com. 

Läxhjälpen drivs av IMs lokalförening i Lund. Här hittar du mer information om lokalföreningens aktiviteter och verksamheter.

tis
15:15-17:00
Upprepas varje vecka
Östratornskolan klassrum H108