Prosodi-träning med nya svenskar

Vad är prosodi?
Liksom varje varje sång har sin melodi, har också varje språk sin alldeles speciella melodi. När man tränar vokabulär, läsning, skrivning och  grammatik, betyder inte det att man också per automatik lär sig språkets melodi. Uttrycket prosodi är ett samlingsnamn för intonation, betoning och ljud, alltså det som ger ett språk melodi.

Ett projekt om prosodi
Vi på IM i Linköping har börjat uppmärksamma hur stort behov det finns av prosoditräning för nya svenskar, speciellt för anställda inom hemtjänst och på äldreboenden. Äldre människor hör ofta lite sämre och kanske är de inte är vana att kommunicera med personer födda i annat land. Hur bra omvårdnaden än är, uppstår ofta problem på grund av bristande språklig kompetens hos den utlandsfödda personalen.

Men självklart behöver även många andra nya svenskar bättra på sin prosodi. Därför har några av oss i lokalföreningen börjat träna vårdelever och andra utlandsfödda i den svenska språkmelodin, utifrån ett material vi sammanställt enligt riktlinjer från en språkvetare vi kommit i kontakt med. Nu har vi planer på att utveckla vårt prosodi-projekt och hoppas på intresse från volontärer, som tycker det skulle vara intressant att pröva materialet och språkträna människor från annat land.

Vad krävs av den som vill gå med i projektet?
Du träffar 1-3 nya svenskar regelbundet, helst en gång i veckan. Hittills har våra elever kommit hem till oss, men målet är att vi ska bli flera och hitta en passande lokal. Du behöver alls inte vara lärare. Det räcker gott med att du talar svenska utan brytning; för övrigt följer du materialet som vi delar ut.

Kontakt
Är du intresserad av att börja arbeta med prosodi, eller vill du veta mer om vårt material eller vårt engagemang, så hör av dig till Helmi Jönestam, IM:s lokalförening i Linköping.
E-post: helmij@gmail.com, telefon 072 322 07 92.

Du ska kunna ställa upp några timmar per vecka. Tid och plats kan variera.