Digital språkfika i Falkenberg

IM Falkenberg är en aktiv förening som engagerar sig inom integration. Vi driver språkcafé och är aktiva på SFI. Så snart det är möjligt (pga corona-pandemin) kommer vi också att starta RådRums-verksamhet i Falkenberg.

Digitalt språkcafé onsdagar 11 – 13

Är du intresserad av att delta som volontärer eller gäst? Kontakta Hans-Anders på 0733-87 81 00 eller haa461224@gmail.com.

Digitalt språkkafé: Onsdagar kl 11-13