Spring för Ukraina under Lundaloppet

IM är officiell partner till motionsloppet Lundaloppet. I år, 2023, har du möjlighet att anmäla dig på en ”välgörenhetsplats” och låta överskottet gå till IM:s arbete i Ukraina.

Innan kriget bröt ut i Ukraina 2022 arbetade IM med partnerorganisationer för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i landet. Efter invasionen har deras arbete behövt ställas om till nödhjälp för de flyktingar som kommit till landets västra delar och i grannlandet Moldavien. Genom stöd från IM har partnerorganisationer upprättat härbärgen, delat ut mat och andra förnödenheter, erbjudit psykosocialt stöd och säkerställt utbildning för ungdomar med funktionshinder.

Ett slut på Putins krig tycks inte finnas på horisonten och behoven är fortsatt stora. Att springa Lundaloppet med en ”välgörenhetsplats” är ett nyttigt och effektivt sätt att bidra till IM:s arbete.

Du kan läsa mer och anmäla dig på Lundaloppets hemsida.