Nära två miljoner människor har påverkats av cyklonen Idai och drabbats av kraftiga översvämningar i sydöstra Afrika. Hundratals har dött, skördar förstörts, hus raserats och barn blivit föräldralösa. Folk lider brist på det mest akuta, som rent vatten, mat och tak över huvudet. IM startar därför en hjälpinsamling.

Det har nu gått ungefär en månad sedan cyklonen Idai drog in över sydöstra Afrika. Katastrofen har inträffat men krisen är långt ifrån över.

I takt med att människor ska försöka hitta tillbaka till en vardag blir behoven tydligare – och behoven är stora! Mat, vatten, kläder, bostäder, allt behövs! Liksom psykosocialt stöd för att hantera en sönderslagen tillvaro.

  • Många skolor är förstörda och stängda. Taken har flugit av och elen är borta.
  • I katastrofens spår härjar och sprids sjukdomar som kolera och malaria.
  • Tusentals barn har skilts från sina föräldrar. I Zimbabwe kan dessutom ett försvunnet födelsebevis vara förödande och förhindra att man får den hjälp och det stöd man har rätt till. IMs partnerorganisation i Zimbabwe jobbar med att hjälpa barn i den situationen.
  • Med skördarna som förstördes av vattnets framkomst följer hunger och nöd. Det kommer att ta lång tid innan marken är brukningsbar igen.

Tack alla som redan har gett ett bidrag! Det kommer hjälpa bönder att komma på fötter igen och stötta kvinnor och barn, som är mest utsatta efter katastrofen.

Och tack till alla som planerar att ge. Inget bidrag är för litet. Allt behövs och kan göra nytta och skillnad i de hårt drabbade länderna!

IM är där och via våra partnerorganisationer i Malawi och Zimbabwe försöker vi ge den hjälp som behövs.

Pengarna används i södra delarna av Malawi och det mest drabbade distriktet i Zimbabwe. Vi riktar hjälpen dit den bäst behövs. Genom våra partnerorganisationer och anställda på plats i länderna kan IM också se till att hjälpen verkligen når fram.

IM är sedan länge verksamt i Malawi och Zimbabwe och tillsammans med våra partnerorganisationer kan vi bidra både akut och med återuppbyggnad.

Så här gör du för att bidra:

Swisha valfritt belopp till:
1239007063 
Ange meddelande ”Akut”.

Tack för ditt bidrag!

En familj söker, med hjälp av andra, desperat efter sin son som försvann i leran efter cyklonen Idai.

En familj söker, med hjälp av andra, desperat efter sin son som försvann i leran efter cyklonen Idai. Bilden är från Chimanimani, 60 mil sydost om Zimbabwes huvudstad Harare. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi/TT.

Dalitso Kubalasa, regionchef, IM södra Afrika.
”Den här katastrofen drabbar på så många olika plan. Och som förälder med små barn känner jag mig extra ledsen. Barnen är de som drabbas hårdast.”

Dalitso Kubalasa, regionchef IM, södra Afrika

 

Vilka partnerorganisationer jobbar IM med i Zimbabwe?

Justice For Children (JCT) 
Organisationen ger föräldralösa barn och andra utsatta barn juridisk hjälp och kommer i katastrofarbetet fokusera på att ge psykosocialt stöd och praktisk hjälp till de barn som på grund av katastrofen förlorat sina födelsebevis, något som är ytterst viktigt att ha i Zimbabwe för att kunna ta del av samhällsservice.

Se fler...

 

Vilka partnerorganisationer jobbar IM med i Malawi ?

Centre for Youth Empowerment and Civic Education (CYECE)
Arbetar med att stärka och utbilda unga så att de kan kräva bättre hjälp och stöd av samhället. I akutskedet fokuserar Cyece på att ge mat, psykosocialt stöd och på att skapa säkerhet.

Se fler...