IM sprider budskapet om en rättvisare och mer medmänsklig värld i Almedalen även i år. Kom och delta på våra arrangemang!

”Var dags rasism”

Torsdag 4 juli kl 16.30
Ideella trädgården, Birgers gränd 7

Rasismen finns överallt i samhället, ibland synlig, ibland diskret och omedveten.

För den enskilde gör rasismen ont och är begränsande. För samhället är det ett problem som behöver ses, erkännas och ständigt bemötas, för att ge alla samma möjligheter att leva och verka.

Hur mobiliserar vi mot rasismen på alla nivåer i samhället?

IM visar kortfilmen Färgblind av Zanyar Adami om rasism i vardagssituationer. Efteråt har vi ett samtal med interaktiva inslag om ditt, mitt och civilsamhällets ansvar i arbetet mot rasism. Hur går vi vidare?

Medverkande:
Naomi Grossman, kommunikatör på Teskedsorden.
Dona Hariri, jurist och föreläsare.
Ayman Adel Amin, projektledare RådRum och MR-aktivist


”Kan frivilligbaserad rådgivning hjälpa kommuner att lyckas med integrationen?”

Fredag 5 juli kl 11.00
Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18

Klarar kommunerna av integrationen på egen hand? Kan samverkan med ideella organisationer och frivilligorganisationer vara nyckeln till en lyckad integration? Finns det framgångsrika modeller att lära av, som IMs verksamhet RådRum?

RådRum är en kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning med nyanlända i Sverige som främsta målgrupp. Målet är att öka tilliten till och delaktigheten i samhället och stärka förmågan till egenmakt.

I en nyligen publicerad rapport om Rådrum tydliggörs det värde ideella organisationer kan ha för både nyanlända och samhället.  Nyanlända erbjuds ett steg in i samhället genom vägledning till utbildning, praktik och jobb.

Ser kommunerna behovet som finns — och finns viljan att stödja integrationsfrämjande verksamhet som denna?

Medverkande:
Jens Sjölander, statsvetare som skrivit rapporten om RådRum
Ayman Adel Amin, projektledare på RådRum
Malin Malm, förbundsordförande för S-studenter
Hedvig Åkesson, Lunds kommunstyrelse, Kristdemokraterna


NÅGRA ANDRA ARRANGEMANG IM DELTAR I:

”Bryr sig inte unga män om omvärlden?”

Måndag 1 juli kl 15.30—16.30
Ideella trädgården, Birgers gränd 7

Seminarium som Svenska kyrkan anordnar om unga mäns engagemang för globala frågor. Är deras engagemang svalare än unga kvinnors? Om det finns en underrepresentation, är detta då ett problem? Och vad kan i så fall göras för att påverka den rådande situationen?

Medverkande:
Martin Nihlgård, generalsekreterare IM
Hans Linde, förbundsordförande, RFSU
Maria Alsander, verksamhetsledare, Volontärbyrån
Kent Wisti, bildkonstnär, satiriker och präst, Svenska kyrkan
Tinde Carlbrand, engagemangschef och samtalsledare, Act Svenska kyrkan

Rätten till abort – ett hot mot vad?

Onsdag 3 juli kl 11.00—12.00
Talplats Holmen

Vid ökad nationalism och konservatism sviktar stödet för kvinnors rättigheter. Aborträtten avskaffas, inskränks eller ifrågasätts i flera länder, också i Europa. Hur möter feminister och kvinnorättsaktivister de ökande attackerna mot kvinnors mänskliga rättigheter?

Öppet seminarium lett av Gudrun Schyman från Feministiskt initiativ.

Medverkande:
Martin Nihlgård, generalsekreterare IM
Stina Svensson, Feministiskt initiativ
Elvira Johansson, Unga Feminister
Katarina Bergehed, Sakkunnig kvinnors rättigheter, Amnesty International Sverige Anna-Karin Johansson, generalsekreterare RFSU
Janí Stjernström, förbundsstyrelseledamot Vårdförbundet
Hanna Carlsson, sakkunnig SRHR, Sveriges Kvinnolobby
Alán Ali, ordförande MÄN


Almedalsveckans program

 

 

Kontakta oss om ni vill ha med IM i något annat samtal eller seminarium under Almedalsveckan. Frågor som ligger oss extra varmt om hjärtat är bistånd, rättvisa, civilsamhällets roll, demokrati, antirasism och fredliga och inkluderande samhällen.

Almedalen 2016

Almedalen Foto: Erik Törner/IM 2016.

Presskontakt
Amanda Pietersen
Amanda Pietersen
Pressekreterare