Här ansöker du till tjänsten som föreningsutvecklare i Stockholm. Du ansöker genom att besvara frågorna nedan. Lägg märke till att alla frågor måste besvaras. Din ansökan kommer att hanteras anonymt i urvalsfasen. Senaste ansökningsdag är den 27 juni!