• IM
  • Event
  • Årsmöte IM Göteborgs lokalförening

Årsmöte IM Göteborgs lokalförening

19 februari 2020, 18:00-20:00
Göteborg

IMs lokalförening i Göteborg kallar till årsmöte! Alla är välkomna (nuvarande medlemmar, presumtiva medlemmar, icke-medlemmar, volontärer och andra intresserade), men rösträtt har enbart de som är medlemmar i IM Göteborg.

Tid: onsdag 19 februari, klockan 18-20
Plats: IMs kontor hos Sensus studieförbund, Drottninggatan 30
Mer information och obligatorisk anmälan, senast den 16 februari till goteborg.lf@imsweden.org eller 031-381 27 21. Meddela eventuella allergier/matpreferenser. (Du som anmäler dig får portkod per mail.)

Under årsmötet ska lokalföreningens styrelse och ombud till IMs nationella årsmöte väljas. Genom att engagera dig som ledamot i lokalföreningen är du en del av det viktiga arbetet att driva IM Göteborg framåt. Ombudens funktion är att representera lokalföreningen under det nationella årsmötet, som i år äger rum 16-17 maj i Växjö.

Under kvällen kommer också ett föredrag om IM att hållas, mer info om det kommer senare.

Eventuella motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 5 februari 2019. Adress Individuell Människohjälp, c/o Sensus, Box 11003, 404 21 Göteborg, eller goteborg.lf@imsweden.org.

Varmt välkomna önskar, Lokalföreningens styrelse, IM Göteborg