Falun: Medlemsträff

16 september 2019, 14:00-16:00
Falun

Välkommen att träffa nya bekantskaper och få information om IM! Vi fikar och har det trevligt.

IM -gruppen i Falun träffas på Kristinegården i Falun varannan vecka. För medlemmar och andra intresserade!

Fikat kostar 30 kronor och pengarna går till IM.

Alla intresserade är välkomna, kontakta oss!

Kontaktperson:
Ing-Mari Jönsson
ing-mari.jo@hotmail.com
073-587 66 83