Malmö: Språkfika

3 mars 2020, 17:30-19:00
Malmö

Välkommen till IMs språkfika – varje tisdag, hela terminen!

Malmös IMs lokalförening välkomnar dig till språkfika i Konstkupans* lokaler på Rolfsgatan 7B, Malmö.

Konstkupan är en av IMs projektverksamhet som fungerar som en kreativ mötesplats i Malmö där unga vuxna får utrymme att utveckla sin konstnärlighet, lära sig av varandra och skapa broar till samhället runtom. Här skapas utrymme för ömsesidig integration.