• IM
  • Event
  • Stockholm: Läxhjälp för vuxna i Sollentuna

Stockholm: Läxhjälp för vuxna i Sollentuna

2 mars 2020, 16:00-18:00
Stockholm

På IM:s läxhjälp får du träffa någon som frivilligt hjälper till med dina studier. IM har sedan ett par år tillbaka läxhjälpsverksamhet på Sollentuna Bibliotek för vuxna, då även vuxna har ett behov av att få stöd i sin lärandeprocess. Vi ger också språkligt stöd där det behövs.

Välkommen!