INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

  • IM
  • Ge bort en get

Du kan fortfarande ge bort en get – om det är en get som är den bästa gåvan. IM ser till att din gåva gör så stor nytta som möjligt och en get är bara ett av många sätt att stödja människor som lever i fattigdom och utanförskap. Därför säljer vi inte längre något ”ge bort en get” – kort.

Köp försörjningspaketet här

Ge bort en get, nu i försörjningspaketet

Genom vårt Försörjningspaket uppnår du samma förändring med din gåva som med det gamla ”ge bort en get -kortet”. Dessutom kan du berätta för den du ger kortet till att du är med och stödjer ett modernt bistånd. Ett bistånd som utgår från att människor själva besitter den kraft som behövs och har den kunskap som krävs för att ta sig ur fattigdom. Genom att stödja lokala partnerorganisationer på plats i de länder där vi arbetar vet vi att pengarna når fram och att de används på bästa sätt – vare sig det handlar om att köpa en get eller om att till exempel skaffa en cykel för att snabbare kunna ta sig till marknaden och sälja sina varor.

Försörjningspaketet är ett alternativ till ge bort en get
Foto:Chris Cox

Ge bort en get

Bidra till sparlåneklubbar där kvinnor kan köpa in getter och kycklingar och starta verksamheter.

Köp försörjningspaketet

Gör det möjligt för flickor att gå klart skolan vilket minskar risken för att de ska giftas bort.

Ge nyanlända möjlighet ett ta plats i det svenska samhället och knyta kontakter och vänskapsband.

En gåva till vårt arbete med att utbilda flickor och pojkar om rätten till sin egen kropp och sexualitet.