HR

Ronja Bäckström
Koordinator Internship Program
ronja.backstrom@imsweden.org

Sophia Djane
Koordinator Internship Program (föräldraledig)
sophia.djane@imsweden.org
046-32 99 24

Sara Fallström
HR-specialist risk, kris, säkerhet
sara.fallstrom@imsweden.org
046-32 99 39

Anna Liffner
HR-chef
anna.liffner@imsweden.org
046-32 99 67

Ingrid Olsson
HR-specialist
ingrid.olsson@imsweden.org
046-32 99 49