Insamling & engagemang

Gunilla Brodin
Processansvarig insamling
gunilla.brodin@imsweden.org
046-32 99 58

Erik Edling
Samordning av donationer, stiftelse och testamenten
erik.edling@imsweden.org
046-32 99 38

Hanna Ekblad
Processansvarig föreningsutveckling
hanna.ekblad@imsweden.org
046-32 99 63

Robert Inghamn
Key Account Manager
robert.inghamn@imsweden.org
046-32 99 47

Gisela Ivarsson
Chef för insamling och engagemang
gisela.ivarsson@imsweden.org
046-32 99 74

Anna Ljunggren
Föreningsutvecklare
anna.ljunggren@imsweden.org
031-381 27 21

Andrea Nyberg
Föreningsutvecklare
andrea.nyberg@imsweden.org
0704-10 03 42

Aldijana Tanovic
Föreningsutvecklare
aldijana.tanovic@imsweden.org
040-601 17 91

Amanda Windolf
Föreningsutvecklare (föräldraledig)
amanda.windolf@imsweden.org
08-408 838 07