Intern - Global Program Operations

1-2 positions, Head Office in Lund

The department for Global Program Operations at IMs head office in Lund provides support to the staff at IMs regional and country offices and is a driving force of change.

Our focus during spring 2021 is twofold. Firstly, we aim to drive digitalization of our organization and regions forward with a daring digitalization strategy. Secondly, we aim to enhance advocacy work around shrinking civic space, women’s rights and Peace, Justice and Strong Institutions (SDG16) with a special focus on digital and social media campaigns.

As an intern you will contribute to different working groups and process, for example on Humanium Metal, be involved in the preparation of and participate in external meetings and conferences and developing methods to strengthen IMs international development work globally. You will learn about IMs work in Sweden as well as the international work.

We are looking for one intern with knowledge and interest in civil society issues, human rights, and international development. For spring 2021, we are especially interested in applicants with knowledge about policy and advocacy work and applicants with digital skills.

The placement is at the Head Office in Lund, 100% during the spring semester 2021.

Contact person: Jacqueline Duerre, jacqueline.duerre@imsweden.org

 

Global Program Operations, 1-2 platser, Huvudkontoret i Lund

Avdelningen för global programverksamhet vid IMs huvudkontor i Lund ger stöd till personalen vid IMs region- och landskontor och är en drivkraft för förändring.

Vårt arbete under våren 2021 har främst två fokusområden. För det första strävar vi efter att driva digitaliseringen av vår organisation och våra regioner framåt med en vågad digitaliseringsstrategi. För det andra syftar vi till att förbättra påverkansarbetet kring krympande medborgarutrymme, kvinnors rättigheter och fred, rättvisa och starka institutioner (SDG16) med särskilt fokus på digitala och sociala mediekampanjer.

Som praktikant kommer du att bidra i olika arbetsgrupper och processer, till exempel inom Humanium Metal, vara involverad i förberedelserna för och delta i externa möten och konferenser samt utveckla metoder för att stärka IMs internationella utvecklingsarbete globalt. Du kommer att lära dig om IMs arbete i såväl Sverige som internationellt.

Vi letar efter en praktikant med kunskap och intresse för civilsamhällets frågor, mänskliga rättigheter och internationell utveckling. För våren 2021 är vi särskilt intresserade av sökande med kunskap om policy- och påverkansarbete samt sökande med digital kompetens.

Placeringen är på huvudkontoret i Lund, 100% under vårterminen 2021.

Kontaktperson: Jacqueline Duerre, jacqueline.duerre@imsweden.org