Praktik Region Norra Europa

1 plats, Huvudkontoret i Lund

I Region Norra Europa (NE) arbetar vi med projekt som syftar till att stärka människors möjligheter till ett bra liv i Sverige. Vi arbetar framför allt för personer med erfarenhet av migration. Vi genomför arbetet i program- och projektform och arbetar alltid för högt engagemang, stark kunskap och hållbar social utveckling.

Som praktikant på Region NE kommer du dela ditt arbete mellan att vara med i utvecklingen av vårt regionarbete utifrån ett centralt perspektiv samt vara direkt verksam i ett av IMs projekt, ”Kvinnokraft”. Projektets mål är att minska social och ekonomisk exkludering av kvinnor i området Herrgården i stadsdelen Rosengård, Malmö.  Kvinnor ges vägledning, coaching samt tillgång till nätverk och yrkeslivsmentorer för att finna arbete eller studier. Som praktikant kommer du också att stötta regionens antirasistiska arbete.

IM söker en praktikant under HT 2021, start i september, för att bistå tjänstemän på regionkontoret med arbetsuppgifterna att stärka upp processer på regionkontoret, förbereda möten, sammanställa arbetsplaner och bidra till att ta fram nya metoder. Inom projektet Kvinnokraft består arbetet mer konkret av att:

 • Kartlägga deltagares behov
 • Förbereda för och hålla i veckoträffarna på Herrgården
 • Vara en del av nätverkande arbete för projektet
 • Dokumentering och utvärdering av Kvinnokraftsträffarna
 • Vara med på projekts gruppmöten

Genom praktiken kommer du att få god kännedom och lära dig centrala delar av ett projekts genomförande, uppföljning och rapportering, samt vara del av regionens processutveckling för arbete för samhällsförändring. Tjänsten är 100%. Praktiken är förlagd till IMs kontor i Lund samt i Kvinnokrafts lokaler i Malmö. Praktiktjänsten kommer att erbjudas förutsatt att regionen blir beviljad finansiering för de olika projekten.

Efterfrågad profil

 • Universitetsutbildning eller pågående universitetsutbildning inom relevant område. Tex samhällsvetenskap, mänskliga rättigheter eller socialt arbete
 • Starkt engagemang för Mänskliga Rättigheter
 • Tidigare engagemang i civilsamhällesorganisation
 • God samarbetsförmåga
 • Organiserad och strukturerad
 • Mycket goda kunskaper i svenska, goda kunskaper i engelska och ett tredje språk, gärna arabiska eller dari

Placeringen är i Lund/Malmö under höstterminen 2021.

Kontaktperson: Nihal Ragab, nihal.ragab@imsweden.org