Praktik Region Norra Europa

1 plats, Huvudkontoret i Lund

I Region Norra Europa arbetar vi med projekt som syftar till att stärka människor möjligheter till ett bra liv i Sverige. Vi arbetar framför allt för personer med erfarenhet av migration. Vi genomför arbetet i program- och projektform och arbetar alltid för högt engagemang, stark kunskap och hållbar social utveckling.

Som praktikant på Region Norra Europa kommer du dela ditt arbete mellan att vara med i vårt digitala regionkontor och bidra till utvecklingen av vårt regionarbete utifrån ett centralt perspektiv samt vara direkt verksam i ett av IMs projekt ”Kvinnokraft”. Projektets mål är att minska social och ekonomisk exkludering av kvinnor i området Herrgården i stadsdelen Rosengård i Malmö.  Kvinnor ges vägledning, coaching samt tillgång till nätverk och yrkeslivsmentorer för att finna arbete eller studier.

Som en praktikant kommer du också att stötta arbetet i projektet ”Antirasism i arbetslivet”.

IM söker en praktikant under vårterminen 2021, start i februari, för att bistå tjänstemän på regionkontoret och projektledare för Kvinnokraft med arbetsuppgifterna att stärka upp processer på regionkontoret, förbereda möten, sammanställa arbetsplaner och bidra till att ta fram nya metoder. Inom projektet Kvinnokraft består arbetet mer konkret av att:

 • Kartlägga deltagares behov
 • Rekrytera deltagare
 • Förbereda för och hålla i veckoträffarna på Herrgården
 • Dokumentering och utvärdering av Kvinnokraftsträffarna.
 • Vara med på projekts gruppmöte

Genom praktiken kommer du att få god kännedom och lära dig centrala delar av ett projekts genomförande, uppföljning och rapportering, samt vara del av regionens processutveckling för arbete för samhällsförändring.

Efterfrågad profil:

 • Universitetsutbildning inom relevant område, till exempel samhällsvetenskap, mänskliga rättigheter eller socialt arbete
 • Starkt engagemang för CS och MR
 • Tidigare engagemang i civilsamhällesorganisation
 • God samarbetsförmåga
 • Organiserad och strukturerad
 • Mycket goda kunskaper i svenska, goda kunskaper i engelska och ett tredje språk, gärna arabiska
 • Utlandserfarenhet är en fördel

Placeringen är på IMs kontor i Lund samt i Kvinnokrafts lokaler i Malmö, 100% under vårterminen 2021.

Kontaktperson: Nihal Ragab, nihal.ragab@imsweden.org