Praktikplats - Region Norra Europa

1 plats, Stockholm

Nu finns det möjlighet att göra praktik på IMs kontor i Stockholm. I Stockholm jobbar vi med projektet IM Young som ämnar att stärka ungas röst och engagemang inom civilsamhället. Frågor som är viktiga för oss rör ömsesidig integration, jämställdhet, antirasism och många fler. Vi erbjuder meningsfulla sammanhang, kommunikationsplattformer, kapacitetsbyggande aktiviteter och mycket mer för våra deltagare. IM fungerar i Sverige som en brobyggare mellan utanförskap och innanförskap där värme, engagemang och medmänsklighet är drivkrafterna.

Som praktikant hos oss får du möjlighet att vara delaktig i både planering och genomförande av vårt projekt IM Young. Du får jobba hands-on med vårt team och våra deltagare i de aktiviteter som pågår, men du får också jobba självständigt med mer långsiktiga uppgifter. Du blir även en del i utvecklingsprocessen tillsammans med andra team inom IM och vår region. Det finns goda möjligheter att forma praktikperioden efter egna intressen och färdigheter. Beroende på pandemiläget och de officiella rekommendationerna, kommer vi att anpassa oss att antingen jobba hemifrån, eller vistas fysiskt på kontoret (enbart om läget tillåter).

Efterfrågad profil

Vi söker dig med intresse och engagemang för civilsamhällesfrågor, mänskliga rättigheter, feminism, antirasism och ett jämlikt samhälle.

Placeringen är i Stockholm, 100% under höstterminen 2021.

Kontaktperson: Andrea Nyberg, andrea.nyberg@imsweden.org