Praktikplats - Region Norra Europa

2 platser, IM Innovation Hub, Vrigstad (Småland)

I Region Norra Europa arbetar vi med projekt som syftar till att stärka människors möjligheter till ett bra liv i Sverige. Vi arbetar framför allt för personer med erfarenhet av migration. Vi genomför arbetet i program- och projektform och arbetar alltid för högt engagemang, stark kunskap och hållbar social utveckling.

Nu finns det möjlighet att göra praktik på IMs kontor i Vrigstad, Småland. Här jobbar vi med integration, jämställdhet, antirasism och andra samhällsfrågor i form av både projekt och andra insatser. Vi har även en kursgård där vi erbjuder kost och logi och inom ramen för vår verksamhet erbjuder kapacitetsbyggande aktiviteter för våra deltagare. Vi fungerar som en brobyggare mellan utanförskap och innanförskap där värme, engagemang och medmänsklighet är drivkrafterna.

Som praktikant hos oss får du möjlighet att vara delaktig i både planering och genomförande av vår verksamhet och våra projekt. Du får jobba hands-on med vårt team och våra deltagare i de aktiviteter som pågår, men du får också jobba självständigt med mer långsiktiga uppgifter. Du blir även en del i utvecklingsprocessen tillsammans med andra team inom IM och vår region. Det finns goda möjligheter att forma praktikperioden efter egna intressen och färdigheter. Under våren kan du bland annat arbeta med frågor som rör civic space, jämställdhet, integration, kommunikation och nätverkande.

Vi söker dig med intresse och engagemang för civilsamhällesfrågor, mänskliga rättigheter och ett jämlikt samhälle.

Placeringen är i Vrigstad, Småland, 100% under vårterminen 2021.

Kontaktperson: Erik Lago, erik.lago@imsweden.org