I höst har Linnea, Malin, Karla och Josefine (från vänster) praktik på IM.

Möt våra praktikanter!

22 okt, 2020 | Okategoriserat
Flera av våra avdelningar söker just nu praktikanter inför våren och därför har vi passat på att ställa några frågor till våra nuvarande praktikanter.

Karla – Region Norra Europa

Karla har sin praktik på avdelningen Region Norra Europa. Hon har en kandidatexamen i Genusvetenskap vid Lunds universitet och läser nu en fristående praktikkurs som komplement till sin examen.

Vad har du fått göra på IM?
Jag arbetar med två av IMs verksamheter inom Sverige – Kvinnokraft och Antirasism i arbetslivet. Jag har därför haft relativt varierade arbetsuppgifter, vilket varit jätteroligt och lärorikt.

Jag arbetar med bland annat research i form av informationsinsamling och utförande av intervjuer. Det ska sedan användas till en effektrapport som ska tas fram för projektet Antirasism i arbetslivet. Jag planerar, utför och dokumenterar även (text och visuellt) mötesträffar för Kvinnokraft – ett projekt för att stärka kvinnors handlingskraft.

Vad har varit det bästa med praktiken och varför?
Jag har verkligen uppskattat att få sätta mig in i IMs arbetssätt, att lära mig arbeta målstyrt och sätta upp mina egna ramar för hur jag vill lägga upp mitt arbete. Det bästa med praktiken är även att jag fått chansen att arbeta med olika projekt som faller så väl inom ramarna för min egen utbildningsbakgrund – genusvetenskap är väldigt tvärvetenskapligt.

Dessutom tycker jag att det varit fantastiskt att få möjligheten att arbeta med olika arbetsgrupper. Det är otroligt givande att få samarbeta med andra, ta del av varandras kompetenser och delta i workshops för att sedan komma framåt i de olika projekten tillsammans.

Vad fick dig att välja IM?
Jag valde IM eftersom deras värdegrund stämmer väl överens med min. Det är en antirasistisk och feministisk organisation, något som jag tycker är i linje med hur de projekten jag arbetar med är utformade och att det finns en vilja att arbeta med dessa frågor internt.

Jag uppskattar även att man vill stärka individers egenmakt och arbeta för ett starkt civilsamhälle, jämlikhet och en stark demokrati inte enbart runtom i världen, utan även här i Sverige.

Malin – Kommunikation och påverkan

Malin läser just nu kandidatprogrammet Strategisk kommunikation och digitala medier vid Lunds universitet och har i höst haft praktik på avdelningen Kommunikation och påverkan.

Vad har du fått göra på IM?
Under min tid på IM har jag fått utföra många praktiska arbetsuppgifter – till exempel skriva för sociala medier, redigera bilder, uppdatera webbsidan och producera tryckmaterial. Jag har även fått vara delaktig i den dagliga verksamheten på kontoret, vilket inkluderat allt ifrån utdelning av IM-priset till möte om kampanjer.

Vad har varit det bästa med praktiken och varför?
Det bästa har definitivt varit att man verkligen får vara och känna sig delaktig, lära sig och producera innehåll. Det har gett mig chansen att använda mina teoretiska kunskaper från utbildningen samtidigt som jag utökat mina praktiska erfarenheter. Jag skulle säga att det är den perfekta praktikplatsen för den som vill lära sig väldigt mycket under kort tid.

Vad fick dig att välja IM?
Jag kan se mig själv arbeta med kommunikation för en biståndsorganisation efter examen och jag såg därför praktiken som den perfekta chansen att pröva den yrkesbanan. IMs värderingar stämmer även väldigt bra överens med mina egna. Dessutom gillar jag varierade arbetsuppgifter och blev därför lockad av att praktiken gav möjlighet att både arbeta med webbsidan, skriva för sociala medier och skapa trycksaker.

 

Josefine – Global Operations

Josefine studerar en master i International Development and Management (LUMID) vid Lunds universitet och har just nu sin praktik på avdelningen Global Operations.

Vad har du fått göra på IM?
Jag har främst arbetat med IMs initiativ Humanium Metal. Jag har bland annat fått chansen att arbeta med den nya aktivistplattformen, vilket har varit ett mycket spännande och varierande arbete. Förutom det så har jag fått göra lite allt möjligt. Jag har deltagit i möten, konferenser och även ett innovations-team och arbetat med sociala medier och strategisk utveckling.

Vad har varit det bästa med praktiken och varför?
Jag måste nog säga att få bli så pass inkluderad i IMs pågående arbete som praktikant, och att alla på kontoret är väldigt trevliga. Jag trivs väldigt bra just på grund av den goda stämningen och känslan av att vara inkluderad. Som praktikant med Global Operations får man vara med på möten, synas och känna att ens åsikter tas i beaktning. Det har även varit lärorikt att få en inblick i hur en biståndsorganisation i Sverige arbetar som ett komplement till min erfarenhet av att jobba med gräsrotsorganisationer utomlands.

Vad fick dig att välja IM?
Jag har följt IMs arbete i många år, och ville därför ha praktik här eftersom jag verkligen gillar organisationen och dess värderingar. Praktiken bekräftade att det jag läst och hört inte är tomma ord, utan verkligen någonting som de eftersträvar i sitt arbete. IM jobbar för en bättre, inkluderande, rättvis och mer medmänsklig värld på olika nivåer och med anpassade strategier. Jag gillar att man arbetar för hållbar förändring genom samarbete med regionala partners, och på så sätt tar tillvara på lokalkännedomen.

Jag uppskattade även att ansökningsprocessen var anonym och baserades på hur man besvarade frågor – vilket gav chansen att visa sin kunskap och uttrycka sina åsikter! Praktiken började även med en introduktionsvecka för alla praktikanter och nya ansikten på IM, vilket gav en bra första inblick och förståelse för organisationen.

Linnea – Insamling och engagemang

Linnea har sin praktik på avdelningen Insamling och engagemang. Hon studerar just nu sista året på kandidatprogrammet Mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och har sedan tidigare även en kandidatexamen i beteendevetenskap.

Vad har du fått göra på IM?
Jag har fått lära mig väldigt mycket om hur insamling går till – även ”bakom kulisserna” så att säga. Jag har gjort lite allt möjligt, bland annat översatt dokument och deltagit i ansökningsprocessen till stiftelser. Det har inkluderat att hitta stiftelser som överensstämmer med projekten och verksamheterna som IM driver och sköta kontakten med stiftelsen.

Vad har varit det bästa med praktiken och varför?
Jag upplever att praktiken varit otroligt lärorik och att jag på grund av den utvecklats som person. Jag har fått värdefull erfarenhet och kunskap om hur en organisation som IM drivs, finansieras och fungerar. Dessutom har praktiken känts särskilt givande och intressant just eftersom arbetet syftar till att stärka mänskliga rättigheter på olika vis.

Vad fick dig att välja IM?
Jag blev först tipsad av en kurskamrat som hade praktik på IM. Efter att ha läst på om organisationens vision och syn på mänskliga rättigheter tyckte jag att det lät som den perfekta praktikplatsen för mig. Jag ville få bättre förståelse för hur en organisation som IM fungerar och arbetet som möjliggör för och ligger bakom stärkandet av mänskliga rättigheter.

 

Ansökan inför våren

Vill du ansöka till våra praktikplatser inför våren? Klicka på länkarna nedan och besvara frågorna i formuläret. Sista ansökningsdag är 9 november.