INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

  • IM
  • Arkiv
  • ”Annektering av Palestina är ett brott”

”Annektering av Palestina är ett brott”

1 juli 2020 /

Den israeliska regeringen har deklarerat att landet från 1 juli ska annektera stora delar av Västbanken och Jordandalen. "Detta skulle innebära ett allvarligt brott mot internationell rätt och sannolikt skjuta alla utsikter till en hållbar, framförhandlad fred i sank. Det kan också slutgiltigt förstöra alla möjligheter till den tvåstatslösning som både Sverige och EU verkar för", säger Martin Nihlgård, generalsekreterare för IM.

– En annektering måste få hårda diplomatiska påföljder från omvärlden, där svenska och övriga europeiska politiker har ett stort ansvar. Att inte reagera tydligt skulle skapa ett riskfyllt prejudikat där andra länder skulle se möjligheter att annektera territorium utan konsekvenser, säger Martin Nihlgård.

I ett samtal med IM är Sveriges biståndsminister Peter Eriksson inne på samma linje.

– Jag tycker att EU och Sverige måste agera väldigt tydligt och tveklöst när det gäller annekteringen. Det skulle vara ett enormt steg bakåt för fredsprocessen, både för Palestina och Israel, säger Peter Eriksson till IM.

Han är mycket bekymrad för både Palestinas och Israels folk om annekteringen skulle genomföras.

– Om man inte väljer en väg som handlar om försoning och fredlig samexistens, utan går åt motsatt håll, tycker jag att det är otroligt tragiskt och en stor skam, säger Peter Eriksson.

Biståndsminister Peter Eriksson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

BOSÄTTNINGARNA HINDER FÖR FRED

Martin Nihlgård jämför med Rysslands annektering av Krim.

– I det fallet har EU fattat tydliga beslut om att förbjuda investeringar och handel som stöder ryska ekonomiska verksamheter på annekterat område. Det vore enligt denna praxis både politiskt och säkerhetspolitiskt olämpligt att särbehandla Israel i frågan om annektering, säger han.

– Redan idag innebär Israels illegala bosättningar på det ockuperade palestinska området att situationen för den palestinska civilbefolkningen försvåras. Bosättningarna utgör också ett av de svåraste hindren för en fredlig lösning på konflikten, de hindrar utveckling av handel och industri och ökar därmed beroendet av bistånd.

Både Israel och den Palestinska myndigheten (PA) har förmånliga handelsavtal med EU. Dessa är villkorade med krav på respekt för internationell rätt.

– I dagsläget bryter dock både Israel och den Palestinska myndigheten mot avtalen. Både Israel och Palestinska myndigheten måste uppfylla de krav på respekt för internationell rätt som ingår i olika handels- och samarbetsavtal med EU. Brott mot villkoren måste få konsekvenser, säger Martin Nihlgård.

 

”KIDNAPPAR BARNS LEENDEN”

Hos IMs partnerorganisationer i Palestina är oron stor för vad som kommer att hända. Marof Hdoush äger en gård på 30 hektar i östra delen av Jericho, belägen i det så kallade Area C.

– Om israelerna genomför sin annekteringsplan och tar bort min gård kommer hela mitt liv att äventyras; alla mina ansträngningar under många år skulle ha varit för ingenting. Den här gården sysselsätter 50 familjer och de kommer att vakna upp utan mat morgonen efter annekteringen, säger Marof.

– Dessutom kommer min butik på Jeriko-marknaden att vara borta, så det är ytterligare tio familjer som kommer att utstå samma sak. I decennier hindrade israelerna oss från att nå våra vattenresurser, och nu vill de ta hela mitt land.

Nicola Zreineh är vicedirektör för Al Harah-teatern i Beit Jala i Betlehem.

– Den israeliska ockupationen kidnappar gång på gång leendet från ansikten på oskyldiga palestinska ungar som bor i marginaliserade områden. En annektering hindrar att dessa barn från att få sina grundläggande rättigheter, sådana som andra barn i andra delar av världen har som självklara, säger Nicola.