• IM
  • Arkiv
  • Därför kämpar vi mot barnäktenskap
Maheshwori kämpar för kvinnors och flickors rättigheter i Nepal. Foto: Bhim Pariyar/ JURI

Därför kämpar vi mot barnäktenskap

5 mars 2017 / Sydasien

I Nepal är fattigdomen svår för många familjer. Det är inte lätt att ta kloka och hållbara beslut om sina barns framtid, när en varje dag måste se till att det finns mat på bordet.

Att låta döttrarna arbeta eller gifta sig tidigt kan vara en snabb väg till inkomst, men en farlig och dålig lösning för framtiden. Det är kvinnorna i de självhjälpsgrupper som IM stödjer överens om. Därför kämpar de vidare mot barnäktenskap.

– Flickor som gifter sig tidigt har ingen chans att utbilda sig, säger Maheshwori Bhatta, som är medlem i en kvinnogrupp i byn Phaledi, Nepal. Jag ser flickor i byn som blir bortgifta, hur de sedan blir helt beroende av andra. Och än värre, många av dem blir utsatta för våld. Flickor som blir mammor när de är unga har får ofta problem med hälsan, det är vanligt att de blir sjuka eller får skador under graviditeten eller förlossningen.

Maheshwori och hennes vänner i kvinnogruppen bevakar våld mot kvinnor i deras område. De ser hur vanligt det är, och hur hårt det drabbar unga mammor. Men de ser också att det går att göra skillnad. De informerar föräldrar om deras döttrars rättigheter och att det är viktigt att gå klart skolan, och många föräldrar lyssnar och förstår.

Flickor inte redo att bli mammor

Jangmu Sherpa och Tashi Dolma Yolma bor i huvudstaden Kathmandu. De kämpar för flickors rättigheter, men förstår samtidigt att det är svårt för fattiga familjer att se till att döttrarna får en komplett utbildning.

– Unga flickor är inte redo att bli mammor, säger Jangmu. Flickor är barn och kan inte ta så viktiga beslut ännu, de är inte heller fysiskt mogna för att bli gravida. Jag förstår att det är svårt för föräldrarna att se till att döttrarna får en komplett utbildning. Men jag tycker att alla flickor åtminstone måste få gå klart grundskolan.

– En flicka som inte går klart skolan kan inte räkna med att få en stabil inkomst senare i livet, menar Tashi. Det berättar jag för föräldrarna och de brukar lyssna.

Viktigt att ge grupperna stöd

Rammoti Chaudari är ekonomiansvarig för vår samarbetspartner Seed. I området Dang är det vanligt med barnäktenskap, och många flickor hoppar av skolan alldeles för tidigt.
– Mitt ansvar är att stödja kvinnogrupperna och andra engagerade, berättar Rammoti. Det är viktigt att de har kunskaper och hittar bra arbetsmetoder så att de orkar kämpa vidare.
Hon har bland annat varit med och byggt upp barngrupper och s.k. reflect circles, för att stärka flickorna att gå klart skolan.

Översättning, bearbetning: Marcus Nilsson

– Unga flickor är inte redo att bli mammor, säger Jangmu. Jag förstår att det är svårt för föräldrarna att se till att döttrarna får en komplett utbildning. Men jag tycker att alla flickor åtminstone måste få gå klart grundskolan.

– En flicka som heter Perma var tvungen att gifta sig när hon var tretton, berättar Tashi. Efter ett jag hade flera samtal med hennes föräldrar förstod de att det var för tidigt. Perma kom sedan tillbaka till skolan och nu går hon i nian.

– Det är viktigt att kvinnogrupperna har kunskaper och hittar bra arbetsmetoder så att de orkar kämpa vidare, säger Rammoti.

No image graphic
Sunita Gurung
Programme Officer, Nepal