• IM
  • Arkiv
  • Födelsebeviset är Juliets nyckel till framtiden
Juliet Prompt visar stolt upp sitt födelsebevis.
Juliet Prompt visar stolt upp sitt födelsebevis. Foto: Malin Kihlström / IM.

Födelsebeviset är Juliets nyckel till framtiden

19 februari 2019 / Zimbabwe

Utan födelsebevis – ingen framtid. Så ser den bistra verkligheten ut i Zimbabwe. Saknar du födelsebevis utestängs du från högre utbildning och från att ta del av dina rättigheter som medborgare. IM arbetar tillsammans med organisationen JCT för att säkerställa att alla får ett födelsebevis, och för Juliet Prompt har utsikterna för framtiden nyligen förändrats.

Ndirir kufara kuti ndakawana birth certificate iyi ne ID yangu (Jag är lycklig för att jag har mitt födelsebevis och mitt ID), säger Juliet och ler. Skoluniformen vittnar om att hon precis kommit hem från skolan. Det är med stor stolthet hon visar upp det efterlängtade dokumentet när jag träffar henne och hennes föräldrar i hemmet i den fattiga stadsdelen Epworth i Zimbabwes huvudstad Harare. I arton år har hon saknat det viktiga dokumentet som är nyckeln till hennes framtid.

– Juliet föddes i en liten by 200 kilometer öster om Harare, berättar hennes pappa George. Det finns inga sjukhus där, så Juliet föddes hemma. Födseln registrerades inte så Juliet fick aldrig något födelsebevis.

Efter några år flyttade familjen till Epworth där George öppnade ett litet snickeri bredvid den lokala marknadsplatsen. Juliet började i skolan och föräldrarna insåg att hon skulle behöva ett födelsebevis för att kunna få fullfölja mellanstadiet och gå vidare till högstadiet. George gick till de lokala myndigheterna i Harare för att få hjälp.

– De talade om för mig att vi behövde åka tillbaka till byn där Juliet föddes för att registrera henne, berättar George. Men vi hade inte råd att åka tillbaka, det skulle kosta 13 USD, och de pengarna har vi inte. Jag blev så ledsen. Juliet älskar skolan och är så begåvad och jag hade stora förhoppningar för hennes framtid. Men de blev krossade.

Historien är långt ifrån unik. Många barn föds utanför det formella systemet och blir aldrig registrerade av myndigheterna. Att sakna ett födelsebevis kan vara katastrofalt, särskilt för unga flickor. Barnäktenskap är vanligt förekommande i Zimbabwe, trots att äktenskap är förbjudet före 18 års ålder enligt konstitutionen som togs i bruk 2013, och utan ett födelsebevis är det svårt att bevisa ett barns ålder. Föräldrar kan då gifta bort sina barn – ofta av ekonomiska orsaker – och sedan hävda att deras barn är över 18 år om myndigheterna ställer frågor. Avsaknad av födelsebevis gör också att barn inte får fullfölja sin utbildning, vilket blev fallet för Juliet. Många barn tror också att de inte har rätt till utbildning alls om de inte har ett födelsebevis och börjar därför inte skolan överhuvudtaget.

I Zimbabwe samarbetar IM med organisationen Justice for Children Trust (JCT) för att ge människor möjlighet att få tag på de födelsebevis som är deras medborgerliga rättighet. JCT arbetar med konkreta metoder, bland annat betalar organisationen bussbiljetter för familjer så att de kan åka tillbaka till sina hembyar för att få nödvändiga dokument. De ger även juridisk hjälp till familjer och bearbetar myndigheter.

– Jag kom i kontakt med en av JCTs medarbetare som arbetar med utsatta grupper i Epworth, berättar George. Hon hjälpte mig i kontakten med myndigheterna här i Harare och såg till att vi fick alla de papper och dokument vi behövde. Vi gick till distriktskontoret tillsammans och hon förklarade situationen. Då fick jag ut ett födelsebevis för Juliet utan att behöva åka tillbaka till vår hemby.

Med födelsebeviset i handen kunde Juliet äntligen komma tillbaka till skolan.
– Det är helt fantastiskt, säger Juliet och strålar med hela ansiktet. Äntligen känns det som att jag är en riktig medborgare i landet. Nu kan jag fortsätta i skolan och få ett bra jobb!

Även familjens tre yngre barn har nu fått födelsebevis och dörren står öppen mot framtiden.


Redaktionens kommentar:
Med vårt stöd till Justice for Children Trust (JCT) bidrar IM till att föräldralösa utsatta  barn får tillgång till fri juridisk rådgivning så att de kan hävda sina rättigheter. JCT är också förespråkare för vikten av barnens utbildning som ett sätt att bekämpa barnprostitution, barnäktenskap och kriminalitet. Som givare bidrar du till stärka de här utsatta barnen och skapa nödvändig och håll bar förändring i Zimbabwe.

IMs arbete med födelsebevis i Zimbabwe bidrar till det Globala målet 16 Fredliga och inkluderande samhällen. Där står det att de länder som skrivit under Agenda 2030 senast år 2030 ska säkerställa att alla människor får en juridisk identitet, inklusive födelseregistrering.