• IM
  • Arkiv
  • Framtiden för tjejer i Jordanien
Nour och Mala går i den yngre gruppen på Haja Rafikas center.
Nour och Mala går i den yngre gruppen på Haja Rafikas center. Foto: Maurits Otterloo /IM.

Framtiden för tjejer i Jordanien

På bilden ser du två flickor, Nour och Mala från Haja Rafika-centret i ett palestinskt flyktingläger i Jordanien. Hur kommer framtiden se ut för dem när de växer upp – har samhället förändrats för människor med funktionsnedsättningar eller för kvinnor i allmänhet?

Nancy Momani, landschef på IM Jordanien, och Salam Shebli, programansvarig, var på besök i Lund och gav sin syn på det jordanska samhället om, låt säga, tio år från idag.

– Kvinnor i Jordanien, särskilt de som bor i utsatta områden och de som bor i flyktingläger, har mindre resurser än män och de får ofta inte delta i beslutsprocesser utanför det egna hemmet. Den patriarkala strukturen och normerna är fortfarande väldigt starka och begränsar kvinnors möjligheter att organisera sig och påverka samhället. Nour och Mala kommer att möta fler utmaningar när de växer upp, eftersom de är flickor – med funktionsnedsättning och som dessutom bor i ett palestinskt flyktingläger som saknar service och infrastruktur samtidigt som värderingar generellt är mer konservativa än i till exempel Amman.

Saker förändras i Jordanien, men framstegen är framförallt synliga i huvudstaden Amman. Urbaniseringen är stark och många flyttar in till städerna, men det är fortfarande svårt för en ung kvinna att lämna sin familj och flytta långt bort. Familjen kanske inte ens släpper iväg henne, eller kräver åtminstone att hon besöker dem väldigt ofta.

– Jag har vänner som arbetar eller studerar i Amman men de förväntas åka hem till sina familjer varje helg, även om de bor i en annan del av landet, berättar Salam. Det blir väldigt svårt för mina vänner att engagera sig i sociala eller politiska aktiviteter. Det finns helt enkelt ingen tid över utanför arbetet eller studierna.

IMs samarbetspartner Haja Rafika har viktigt inflytande, både på flickorna på centret och på samhället. De är en etablerad och respekterad del av det tätbefolkade flyktinglägret och kämpar för en bättre situation för människor med funktionsnedsättning.

– När Nour och Mala växer upp kan omgivningens attityder ha förändrats, även om vi idag möter förhållandevis konservativa tankar hos många.

Kommer företag, universitet och andra institutioner släppa in människor med funktionsnedsättning?

En annan av IMs samarbetspartners, Sana, har ett lovande ”arbetsprogram” där ungdomar med funktionsnedsättning introduceras till arbetsmarknaden. Här skapas goda exempel som förmodligen kommer att få inflytande framöver.

– När fler företag ser att det går bra att anställa personer med funktionsnedsättning kommer ryktet spridas. Det har det redan gjort. Hotell- och restaurangchefer har kunnat intyga att medarbetare med intellektuell funktionsnedsättning är väldigt engagerad och måna om att göra ett bra och korrekt utfört jobb.

Framtiden för flickorna beror mycket på hur föräldrarna agerar. Luma, som är aktiv i Sana, sa för ett tag sedan i en intervju, att ”omgivningen kommer att bemöta barnen precis som föräldrarna gör. Om en mamma skriker åt sitt barn, kommer läraren med all säkerhet också att göra det. Om en mamma eller pappa visar tydligt att de tror på sitt barns framtid, kommer omgivningen också att ha en positivare inställning.”

– Familjerna behöver inte vara speciellt rika, men de måste vara engagerad och göra sitt yttersta för att stödja sina barn. Om de inte stödjer barnen, kommer inte samhället heller att göra det. Så ser verkligheten ut i Jordanien.

Marcus Nilsson
Kommunikatör 2017