INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

  • IM
  • Arkiv
  • Fyra kvinnor benådade i El Salvador
María Tránsito Orellana, Cinthia Rodríguez och Alba Rodríguez efter frigivningen.
María Tránsito Orellana, Cinthia Rodríguez och Alba Rodríguez efter frigivningen. Ytterligare en, av säkerhetsskäl icke namngiven, kvinna har också benådats. Foto: Agrupación Ciudadana/Clancia Rosa.

Fyra kvinnor benådade i El Salvador

Fyra kvinnor i El Salvador som suttit fängslade för mord efter missfall har blivit benådade.  IM har under flera år kämpat tillsammans med partnerorganisationer i landet för kvinnornas frikännande och även stöttat dem under tiden de suttit fängslade.

I början av mars kom beskedet om att kvinnorna frigivits efter att El Salvadors högsta domstol beslutat att benåda dem efter att de avtjänat ett tiotal år av sina 30-åriga domar. Kvinnorna har suttit fängslade för mord i enlighet med El Salvadors abortlagstiftning, trots att de hävdar att de drabbats av missfall.

Efter påverkansarbete från IMs partnerorganisationer Fespad och Colectiva Feminista har deras fall tagits upp i rätten igen och domstolen har kommit fram till att de ursprungliga domarna var felaktiga. I alla fallen erkände domstolen att det var sociala och ekonomiska orsaker som bidragit till domarna, och att de 30-åriga straffen var ”oproportionerliga och omoraliska”.

– Det är otroligt glädjande att kvinnorna har benådats, säger Kristina Jannerbo, IMs regionchef i Centralamerika. Men det är också viktigt att fortsätta med stödet när kvinnorna har frigivits. Även om de är fria är de stigmatiserade och stämplade som barnamördare. De får inga jobb och deras ekonomiska situation är mycket svår. Därför stöttar vi dem med olika åtgärder, exempelvis psykosocialt och finansiellt stöd, när de ska återgå till livet efter fängelset.

IM arbetar på flera plan för att förändra situationen för kvinnorna i El Salvador. Förutom påverkansarbete samt juridiskt och psykosocialt stöd till de kvinnor som sitter fängslade arbetar partnerorganisationerna även med förebyggande arbete. Genom informationsinsatser mot polis och sjukhus är förhoppningen att kunna förhindra felaktiga rapporteringar av missfall.


Redaktionens kommentar:
Som givare är du med och bidrar till att förändra situationen för kvinnorna i El Salvador. Sedan 1998 råder totalförbud mot abort i landet och en kvinna som avbryter sin graviditet eller får missfall kan dömas för mord och få upp till 40 års fängelse. IM bedriver, tillsammans med samarbetspartners, påverkansarbete för att åstadkomma förändring i lagstiftningen och för att stötta de kvinnor som idag sitter fängslade. IM arbetar även med frågan i Guatemala där en lag om att kriminalisera abort och missfall väntar på godkännande i kongressen.

IMs arbete för de kvinnor som sitter fängslade i El Salvador bidrar till det Globala målet 16 – Fredliga och inkluderande samhällen. Alla ska vara lika inför lagen, ha lika tillgång till rättvisa och ha möjligheten att påverka de beslut som fattas.