• IM
  • Arkiv
  • Humanium Metal by IM uppmärksammas i FNs säkerhetsråd
Dag Hammasköld framför FN-byggnaden i New York

Humanium Metal by IM uppmärksammas i FNs säkerhetsråd

1 augusti 2018 /

I samband med att Sverige tog över ordförandeskapet i FNs säkerhetsråd informerade Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog sina kollegor i rådet om Humanium Metal. Humanium Metal är ett initiativ för fredliga samhällen, initierat av IM, där beslagtagna illegala vapen smälts ned till ny råvara.

Under ceremonin informerade FN-ambassadör Skoog de samlade ledamöterna om initiativet som IM driver med stöd från bland annat SIDA. Just nu pågår ett pilotprojekt i El Salvador där IM samarbetar med myndigheter och civilrättsorganisationer för att få tillgång till beslagtagna illegala vapen. Vid två tillfällen har metall från vapen smälts ner, pulveriserats och gjorts tillgänglig för kommersiell produktion. Huvuddelen av intäkterna ska stötta utvecklingsprojekt i områden som är drabbade av väpnat våld.

Syftet med initiativet är att i enlighet med SDG 16, det globala målet för fredliga och inkluderande samhällen, sätta fokus på det ökade vapenvåldet och samtidigt skapa konkret förändring för människor som lever i samhällen präglade av våld och konflikter.

IM har skänkt ett armband till säkerhetsrådets ledamöter vilket är bland de allra första produkterna som tillverkats i Humanium Metal. För design och produktion står det skånska företaget Arild Links.

Nyligen lanserade företaget TRIWA dessutom en klocka i Humanium Metal, efter en uppmärksammad kickstarter-kampanj som drog in över 4 miljoner kronor.

Humanium Metal stod även i centrum vid FNs konferens kring programmet för handeldvapen och lätta vapen i juni 2018, 3rd Rev Con of the UN Program of Action on SALW. Vid konferensen presenterade Peter Brune, IM, tillsammans med Amilcar Durán från partnerorganisationen Red de Sobrevivientes, och diskuterade utifrån SDG 16 åtgärder för att minska det globala väpnade våldet.