Almedalen

IM i Almedalen 2018

27 juni 2018 / Sverige

Världskriget om kvinnors kroppar – vilken roll spelar civilsamhället?

Panelsamtal tillsammans med Afrikagrupperna.

Det pågår ett politiskt världskrig – som utspelas med kvinnors kroppar som insats. Kliniker som ger rådgivning, stöd och medicinsk hjälp i utvecklingsländer har fått stänga ner. Tillgång till preventivmedel och säker abort begränsas. Samtidigt hörs nationalistiska och högerpopulistiska slagord om den heteronormativa familjen…

Medverkande från IM: Ann Svensén, generalsekreterare
Sverige-Världen, onsdag 4/7 10.00–10.45
Läs mer

Det svenska flyktingmottagandet idag och i framtiden

Panelsamtal arrangerat av Lunds universitet.

Den tillfälliga asyllagen gör det svårare för asylsökande med skyddsbehov att få längre uppehållstillstånd. Vad kan personer som arbetar med människor som flytt berätta om dessa förändrade villkor för det svenska flyktingmottagandet? Hur kan det svenska samhället gå vidare när lagen slutar gälla?

Medverkande från IM: Anaam Kahol Shebib, projektkoordinator
Hästgatan 13, torsdag 5/7 10.30–11.30.
Läs mer

Hur skapar vi en mänsklig fred?

Panelsamtal tillsammans med Svenska kyrkan och Riksdagens Utrikesutskott, med Humanium Metal som en av punkterna.

Hur kan vi främja en dialog om säkerhetspolitik, som även går bortom de militära resonemangen, och utgår från ett bredare etiskt och ett bredare global-politiskt resonemang?

Medverkande från IM: Peter Brune, senior policy advisor Humanium Metal
Domkyrkan, torsdag 5/7 11.00–12.00
Läs mer

Så bildar vi opinion i Sverige för demokratiskt utrymme internationellt

Panelsamtal tillsammans med Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkans unga.

Många rapporter påvisar trenden av det åtstramade demokratiska utrymmet i världen. Alla påverkas, men kvinnor och personer i normbrytande eller minoritetsgrupper är särskilt utsatta. Hur kan civilsamhällsorganisationer i Sverige skapa nationell opinion för det demokratiska utrymmet internationellt?

Medverkande från IM Sara Fallström, chef IMs internationella verksamhet
Ideella Trädgården, torsdag 5/7 13.15–14.00
Läs mer

Det nya landet – hur kan vi tillsammans bygga ett starkt inkluderande och antirasistiskt Sverige?

Panelsamtal med IM och Sensus Studieförbund som värdar.

I valdebatten hörs allt högre toner. Det är stort fokus på invandringens kostnader, partierna bjuder över varandra i hårda tag, stängda gränser och populistiska utspel. Vi vill i detta samtal fokusera på lösningar. Vi som vill se ett starkt inkluderande och antirasistiskt samhälle hur ska vi göra?

Medverkande från IM: Martin Nihlgård, chef IMs Sverigeverksamhet (moderator) och Syed Latif, projektledare (i panelen)
Ideella Trädgården, torsdag 5/7 17.15–18.00 med efterföljande mingel
Läs mer