• IM
  • Arkiv
  • IM i Centralamerika deltar i ett upprop mot undernäring hos barn i Guatemala
Två systrar från Mayafolket på fotbollsplan.
Två systrar från Mayafolket, San Miguel Ixtahuacan, Guatemala. Foto: Erik Törner.

IM i Centralamerika deltar i ett upprop mot undernäring hos barn i Guatemala

22 augusti 2018 / Guatemala

På årsdagen av ett tragiskt dödsfall i Guatemala, där 8-åriga Mavelita Lucila Interiano Amador dog av följdsjukdomar indirekt orsakade av undernäring, kräver nu civilsamhället att regeringen vidtar åtgärder för att säkerställa att det inte sker igen.

IM i Centralamerika deltar i uppropet tillsammans med trettio andra lokala och internationella organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i Guatemala. I ett gemensamt uttalande kräver de rättvisa och varnar för att fler barn kan gå samma öde till mötes om inte Guatemalas regering agerar och säkerställer barnens självklara rätt till näringsrik kost.

Mayaflickan Mavelita, kom från Camotán en särskilt fattig och utsatt del av Guatemala som domineras av Maya-befolkning. Undernäring är ett stort problem i området, där kosten är ensidig och otillräcklig. Utbredd korruption och diskriminering av urbefolkningen är en del av problembilden.

Mavelitas tragiska död är ingen enskild händelse utan en indikation på en kronisk situation av undernäring hos barn i regioner som Camotán och myndigheter som förhåller sig passiva.

– Det är oförlåtligt att en flicka som Mavelita dör som följd av undernäring i Guatemala. Det får inte hända igen, säger Kristina Jannerbro, regionchef IM Centralamerika. Ibland kan det kännas hopplöst, men IMs arbete gör skillnad. Det är otroligt viktigt med internationell uppmärksamhet för att det som hände Mavelita inte ska hända igen.

Guatemala

Det vackra landet Guatemala ligger tråkigt nog på plats fyra världen när det gäller undernäring. Hälften av landets barn lider av kronisk undernäring vilket både drabbar deras tillväxt och möjligheter att klara av skolarbetet. För urbefolkningen är statistiken ännu dystrare.

Det finns många strukturella orättvisor i landet som utbredd korruption, rasism och diskriminering. Det är dessutom både svårt och farligt för människorättsorganisationer att verka i landet.

IM i Guatemala

IM är aktivt i Guatemala genom flera partnerorganisationer. Två av dem har ett särskilt fokus på barns rättigheter.

PAMI

PAMI arbetar för barns rättigheter och kräver att staten tar sitt ansvar och skyddar alla barns rättigheter. Rätt till liv är en grundläggande rättighet som inte alla barn i Guatemala har. PAMI presenterar lagförslag, utvärderar implementeringen av ”policies” och arbetar direkt med utsatta barn och ungdomar. Läs mer om deras aktiviteter på deras hemsida (spanska).

Alcanzando Estrellas

Alcanzando Estrellas arbetar för barns rättigheter på lokal nivå och för att kommuner ska ta sitt ansvar vad gäller barns rätt till mat, skolgång och hälsa. I ett av sina program ger de barn ett mål per dag mat per dag för att förbättra deras näringsintag.