INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

  • IM
  • Arkiv
  • IM erbjuder workshop om fördomar, normer, rasism, integration och bemötande
IMs projekt ”Det nya landet – i oss alla” erbjuder workshops kring frågor som fördomar, normer, rasism, integration och bemötande.

IM erbjuder workshop om fördomar, normer, rasism, integration och bemötande

15 maj 2018 /

IMs projekt ”Det nya landet – i oss alla” erbjuder workshops kring frågor som fördomar, normer, rasism, integration och bemötande.

Worshopdeltagarna får träna sig på att argumentera, lyssna, sätta sig in någon annans perspektiv, visa förståelse och empati, diskutera och debattera. Upplägget är interaktivt med övningar och en kort film. En workshop kan vara mellan 1,5 timmar och en halvdag.

Är din förening, din arbetsplats eller din skolklass intresserad av en workshop under våren eller hösten 2018 (inom Västra Götaland) – tveka inte att kontakta oss för att diskutera upplägg och möjligheter! amjad.eshmawi@imsweden.org, 031-381 27 27

”Det nya landet” är en vision om ett Sverige som är inkluderade och välkomnande. Med ”Det nya landet” vill vi uppmana såväl etablerade som nya svenskar att integreras. Vi ska inte dela upp varandra i vi och dom utan hitta vägar framåt och skapa förutsättningar för att leva tillsammans.

Projektet drivs med medel från Västra Götalandsregionen.

Amjad Eshmawi
Amjad Eshmawi
Verksamhetsutvecklare