INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

  • IM
  • Arkiv
  • IM har förändrat världen i 80 år
På bilden från 1948 syns en ung Britta Holmström, IMs grundare. Foto: IMs bildarkiv.

IM har förändrat världen i 80 år

10 oktober 2018 /

2018 firar IM 80 år. Det innebär 80 år av världsförändring, 80 år av medmänsklighet, 80 år av kamp mot våld och för fredliga samhällen. Men också ett avstamp in i framtiden. Det här är IM – igår, idag och imorgon.

År 1938 är väldigt länge sedan och det är nästan svårt att idag fullt ut förstå hur världen såg ut när IM grundades. Det mullrade av auktoritära och militanta rörelser runtom i Europa – både nazistiska, fascistiska och kommunistiska. Det som förenade dessa var, förutom förtryck, rasism och våld, en kollektivistisk människosyn. Britta Holmström upplevde det som ett hot mot den enskilda människan och människovärdet. IM skapades som Praghjälpen 1939, döptes om till Inomeuropeisk Mission 1944 och till slut till Individuell Människohjälp 1966 – alla tre namnen egentligen lite missvisande.

Britta får sin vision

Britta började arbetet i Prag 1938 tillsammans med sin man Folke, men ganska snart var arbetet spritt långt utanför bara dåvarande Tjeckoslovakien och även utanför Europas gränser. Inomeuropeisk Mission blev då ett missvisande namn, och dessutom var inte organisationen missionerande i den mening många uppfattade ordet. Mission svarade mot kallelsen Britta Holmström fick under sin morgonbön den 1 oktober 1938 – samma dag som Hitlers Tyskland invaderade Tjeckoslovakien.

Brittas vision blev begynnelsen till IM, när hon hörde en röst säga till henne: ”En ny mission skall begynnas”. Missionen, uppdraget, kom att bli IM. Men IM ”vände upp och ner på de vanliga missionsbegreppen”, som Britta förklarat. ”Vi skulle inte omvända någon till vår tro – vi skulle bara förverkliga ett uppdrag”. IM har alltid arbetat med människor oavsett etnicitet, ursprung eller trosuppfattning. Tolerans och öppenhet har alltid varit en grundpelare.

IM vill skapa ett starkare civilsamhälle, bryta isolering och utanförskap genom att organisera och mobilisera människor för att förändra strukturer. Med så starkt fokus på organisation och struktur kan även ”individuell” framstå som missvisande. Men fokus på att stärka den enskilda människan, att kämpa för varje människas rättigheter, finns i allra högsta grad kvar. IM tror att detta sker bäst när människor arbetar tillsammans.

”Ge dom stickor och garn”

Kampen mot våld och för fredliga samhällen är också oförändrad, även om världen är mycket annorlunda idag. Europa befinner sig inte i samma tillstånd av krig och militarisering, men våldet finns kvar – och än mer i samhällen utanför Europa. Och det är förstås ännu mer sant om vi pratar om fattigdom. Och det är som biståndsorganisation, genom fattigdomsbekämpning runtom i världen, IM varit mest profilerad.

Tidigt var också det faktum att människor mår bättre genom att agera, att ”göra något med händerna”, en insikt som formade insatser. Redan vid Britta och hennes man Folke Holmströms första resa till läger i Tjeckoslovakien gav de garn och stickor åt de hem- och sysslolösa flyktingarna. Ofta utformades stöd från IM som hantverksarbete och sysselsättning. Idag har det kommit att utvecklas till IM Fair Trade. Arbetsförhållanden och arbetsrätt är därmed också viktiga frågor inom dagens IM.

Engagemanget för flyktingar en röd tråd

Även flyktingar har varit ett genomgående tema under IMs 80-åriga existens. Det började alltså med flyktingläger i det kontrollerade Tjeckoslovakien, men genom åren har IM gjort ett omfattande arbete tillsammans med bland annat palestinska och tibetanska flyktingar, där strävan varit att göra livet som flykting så drägligt som möjligt.

Många engångsinsatser har också gjorts vid naturkatastrofer och konflikter. IM hade till och med egen tälttillverkning vid kontoret i Indien – tält som sedermera skickades till katastrofzoner i bland annat Etiopien och Algeriet. Genom IMs Sverigearbete idag skapas mötesplatser för att bryta utanförskap och isolering för människor i Sverige – varav många har kommit hit som flyktingar och migranter. Migration och integration skapar tydliga bryggor mellan IMs internationella och nationella arbete.

Organisationen utvecklas och växer

Ganska kort efter paret Holmströms besök i Tjeckoslovakien tog Nazityskland kontroll över hela landet och verksamhet lokalt blev omöjligt. Men efter krigets slut 1945 började organisationen ta tydligare form, och ett verksamhetsprogram växte fram. IM skulle lindra svält och materiell nöd, men inte bara det utan även verka för psykiskt välbefinnande. Insatser, även om de genomfördes i baracker och flyktingläger, skulle också stärka människors självförtroende, framtidstro och handlingskraft.

IM tog emot före detta fångar från koncentrationsläger vid det första ”IM-hemmet” i Sverige, i småländska Vrigstad, där IM än idag bedriver verksamhet. Under 50–60-talen spreds IMs insatser runtom i Europa – bland annat i Polen, Österrike, Tyskland, Jugoslavien och Grekland. Senare, efter kommunismens fall och krigen på Balkan skapades nya behov och IM inledde verksamhet i bland annat Baltikum, Kroatien, Serbien, Rumänien och Moldavien. Vi fortsätter att arbeta i de två sistnämnda länderna idag.

IM blir en internationell organisation

Men det var tidigare, på 60-talet, som IM blev en internationell organisation, och därmed förändrade karaktär. Insatserna blev fler, insamlingen på hemmaplan började växa, och möten med nya kulturer och religioner blev många fler. I början av 60-talet började arbetet i Mellanöstern, Afrika och Sydasien. 1966 blev IM liktydigt med Individuell Människohjälp, som visade vägen bort från en verksamhet begränsad till Europa. På 70-talet fick IM sitt första internationella kontor – i Indien. Och för att stödja det omfattande arbetet med tibetanska flyktingar lanserades IMs fadderprogram.

Effekterna för många tibetanska familjer var omfattande, vilket du kan läsa om i artikeln om Tsering Chokey och Phurbu Dolma på sidorna 10 i denna tidning. Då var det individuellt fadderskap, en fadder gav stöd åt ett fadderbarn. Idag organiserar vi fadderskapet effektivare och rättvisare – som IM-fadder stödjer du hela IMs verksamhet.

IMs första insatser i Afrika var i Sudan, Etiopien, Nigeria, Burkina Faso och Uganda – i inget av dessa länder finns verksamhet kvar idag. Idag är IM koncentrerade till södra Afrika med insatser i Zimbabwe, Malawi och Zambia. IM har dock fortfarande närvaro i Jordanien och på Västbanken, de områden där arbetet i Mellanöstern inleddes på 60-talet. Men verksamheten har förändrats.

Specialisering mot funktionsnedsättningar

Det som började med stöd åt de stora mängder flyktingar som skapats av krigen i regionen, kom att utvecklas till ett specialiserat arbete med människor med funktionsnedsättningar. Under många år drev IM egna center för detta arbete, men arbetar idag med partnerorganisationer och myndigheter för att skapa bättre strukturell påverkan på lång sikt.

IM etablerar sig i Centralamerika

Den senaste region IM etablerade sig i var Centralamerika. Först i El Salvador, sedan i Guatemala. Det var tidigt 90-tal och i princip hela regionen började ta sig ur de brutala och söndrande inbördeskrig som härjat under 80-talet. IM finns kvar, idag med regionkontor i Guatemala men verksamhet även i El Salvador. Men trots att inbördeskrigen tog slut och fredsavtal skrevs, så är våld en alltför vanlig del av människors vardag. Våld mot kvinnor i hemmen är utbrett, och gäng och kriminalitet gör många platser livsfarliga att vistas på. Det är som en del i att bekämpa detta våld IM lanserat Humanium Metal, som än så länge har sitt främsta fokus i Centralamerika. I initiativet smälts beslagtagna illegala vapen ner till ny bruksmetall, och intäkterna från försäljningen går till insatser i samhällen som drabbats av väpnat våld.

Ny grafisk profil och uppgraderad SIDA-status

De senaste årens kanske största förändring av IM, förutom att organisationen genomgått en visuell uppdatering med bland annat ny logotyp, är statusen som ramorganisation hos Sida.

Det har inneburit en kraftigt växande verksamhet, och den lär fortsätta växa. IM tar mer plats idag – och det är förstås också tack vare att vi ständigt får fler givare, medlemmar och kunder. Därmed kan vi göra mer och nå fler, och det är hela tiden målet.