INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

  • IM
  • Arkiv
  • IM deltar på demokratikonferens i Belgrad
Civicus-konfererensen handlar om civilsamhället.
Samverkan är viktig. Just nu deltar cirka 850 personer tillsammans med IM på en konferens i Belgrad om civilsamhällets roll.

IM deltar på demokratikonferens i Belgrad

10 april 2019 / Internationellt

Just nu deltar IM tillsammans med 850 andra delegater i en demokratikonferens i Belgrad. Arrangör är Civicus, en global allians som arbetar för att stärka civilsamhället.

Enligt rapporter från både Amnesty och Freedom House står demokratin i världen inför många hot och utvecklingen har gått tillbaka, även i Europa.

För att vi ska kunna nå resultat, skydda viktiga värden och finna lösningar i samhället måste vi samverka mer.

Martin Nihlgård, tf generalsekreterare på IM, och Marija Brdarski, civilsamhällesexpert på IM, skriver i Sydsvenskan om hoten mot demokratin och vikten av samverkan.


Redaktionens kommentar:
Civilsamhället är en viktig kraft i fungerande demokratier. Det är den del av samhället där människor hjälper varandra utan inblandning av stat eller kommun. Exempel: Ideella föreningar, trossamfund, stiftelser samt olika nätverk och rörelser.

Civilsamhället har en betydelsefull funktion – som samtalspartner till staten men också som motvikt till den när staten faktiskt hotar medborgarnas intressen.