• IM
  • Arkiv
  • IM Startup Hub – ömsesidig integration på landsbygden
Bild av Vrigstadgårdens framsida

IM Startup Hub – ömsesidig integration på landsbygden

1 juni 2018 / Sverige

Hubben fungerar som en "civilsamhällets arbetsmarknadsenhet", där värme, engagemang och medmänsklighet är drivkrafterna. Vi hjälps alla åt att stötta varandra och bygga ett hållbart samhälle tillsammans. På IM, är det människan som står i centrum och då framför allt den som inte självklart tar sig fram i det svenska samhället och kliver rakt in på jobben.

Verksamheten drivs på IMs regionkontor i Vrigstad, Sävsjö och finansieras av EU, Leader Linné Småland och Sävsjö kommun. Målsättningen i projektet är att bidra till att nyanlända vuxna som står långt från arbetsmarknaden ska kunna starta sina egna företag, skaffa sig en anställning eller komma närmare den svenska arbetsmarknaden. Hela modellen är individbaserad och syftar till att ge möjligheter utifrån personliga förutsättningar.

I samhället finns bra system där det bara är att starta på ruta ett och gå framåt, men de är inte individbaserade utan övergripande och generella strukturer. Alla människor är inte redo att starta i ett uppsatt schema och är man inte där så är det lätt att falla utanför istället. Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för delaktighet och det är då vi kommer in, vi är duktiga på att få människor att växa, att skapa självförtroende och att hjälpa dem in.

Hos oss är nyanlända välkomna för att komma igång med att etablera sig i sitt nya samhälle. För att känna sig trygg och själv kunna navigera i ett nytt samhälle så är språk, delaktighet, motivation och egenmakt de viktiga komponenter som start-up-hubben bygger på. All verksamhet utgår ifrån de nyanländas behov och förmågor, vilket gör att det är en stor spridning på aktiviteterna.

Den som är ny i Sverige kan komma till vår Start-up Hub och lära sig svenska, skriva CV och många andra saker som kan vara viktiga att kunna för att ha full tillgång till samhället. De blir också snabbt själva delaktiga i att bygga hållbarhet, vilket innebär att många olika aktiviteter hålls av de nyanlända själva, till exempel språkfika för den som är alldeles ny på språket och körkortsteori på arabiska.

Stora delar av landsbygden har en minskande och åldrande befolkning och det är avgörande för landsbygdens utveckling att vi lyckas ta vara på all den kompetens som de nyanlända har och det är en av de viktigaste uppgifterna för hubben. Den ska synliggöra de nyanländas kompetens och att sprida information om metodik för att ta tillvara på den.

Jämställdhet är en av de viktigaste faktorerna för hållbar samhällsutveckling och IMs Start-up Hub har därför särskilt fokus på det.

Vi arbetar med att sprida information om mänskliga rättigheter till både de som är nya i Sverige och samhället i stort. Vi gör också många olika aktiviteter för att skapa kunskap om vikten av jämställdhet och mobiliserar för att sprida kunskapen brett. Målet är en jämställdhet där kvinnor inte bara deltar i samhället på lika villkor, utan också är med och aktivt påverkar samhällsutvecklingen framåt. Ett exempel på det är att IMs Start-up Hub engagerat sig i ett rösträttsprojekt som organiserats av Sveriges Kvinnolobby. Våra deltagare gick en utbildning i rösträtt och blir sedan ambassadörer för att sprida kunskapen om hur röstning går till och vikten av att göra sin röst hörd.

Annika Thelin
Annika Thelin
Regionchef Sverige/NE