INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

  • IM
  • Arkiv
  • IMs läxhjälp + Mattecentrum = sant
Två ungdomar räknar matte
Foto: Mattecentrum.

IMs läxhjälp + Mattecentrum = sant

9 februari 2018 / Sverige

IM har läxhjälp på flera platser i Stockholm, bland annat på Bibblerian i Hässelby gård. Många av barnen som kommer till läxhjälpen har föräldrar som har svårt eller ont om tid för att hjälpa till med skoluppgifter. Men läxhjälpen är mycket mer än att bara en hjälp med skolarbetet. Det skapar också ett vardagligt möte mellan personer som kanske annars sällan möts.

Samtidigt förväntas volontärerna inte vara några lärare, utan medmänniskor som kan stötta och motivera eleverna. Men många av eleverna vill ha hjälp med matematik och det är inte alla volontärers favoritämne. Därför startade IM under hösten 2017 ett samarbete med organisationen Mattecentrum, som är en förening som utbildar frivilliga läxhjälpare för att kunna hjälpa barn och unga med just matematik.

Sedan tre år tillbaka träffas läxhjälpare och ett tjugotal ungdomar varje måndag och tisdag i Bibblerian i Hässelby gård. Det har varit ett stort behov av läxhjälp på biblioteket i Hässelby gård och IMs volontärer har haft fullt upp med att hjälpa de barn som kommer.

Bredare hjälp

Många elever behöver hjälp med matematikläxor som också kräver en del förförståelse och kunskap hos volontären. Därför är det nystartade samarbetet med Mattecentrum värdefullt.
Jonatan Arblom Sundblad, som arbetar som projektledare på Mattecentrum, berättar:

– Att bara erbjuda matte, som vi gör i vissa räknestugor, innebär att vi inte alltid kan bistå elever som vill ha hjälp i andra ämnen. Samarbetet med IM och deras volontärer gör att eleverna även kan få hjälp i andra ämnen än matematik. Samtidigt får våra volontärer vara behjälpliga med det de gillar mest och är bäst på, nämligen matte.

Samarbetet skapar mervärde

IM och Mattecentrum uppmanar fler organisationer att samarbeta. Det skapar mervärde för både volontärer och ungdomar och kan göra läxhjälpen mer effektiv. Men samarbeten över organisationsgränser är inte bara värdefullt när det kommer till att effektivisera volontärverksamheten, utan kan även komplettera och ge nya idéer till metodutveckling. En så kallad win-win-situation.

Dina-Maria Jerrari, verksamhetsutvecklare på IM i Stockholm och ansvarig för läxhjälpen i Hässelby, säger:
– Samverkan mellan organisationer behöver inte vara så komplicerade. Det gäller bara att våga ta initiativet.

Amanda Windolf
Amanda Windolf
Föreningsutvecklare, Stockholm