• IM
  • Arkiv
  • Jag vet hur det är att leva i ett land utan demokrati.
Eduardo Gran Villanueva Contreras.
Eduardo Gran Villanueva Contreras. Foto: Daniel Karlsson.

Jag vet hur det är att leva i ett land utan demokrati.

12 mars 2019 / Sverige

Föräldrarnas motstånd mot förtrycket i Pinochets diktatur tvingade familjen på flykt. Idag är Eduardo Gran Villanueva Contreras ledamot i IMs styrelse och starkt engagerad i demokratifrågor. Det här är hans berättelse – en viktig  påminnelse till oss i Sverige om att värna om den demokrati vi ibland tar för givet.

Flykten från Chile och Pinochets diktatur har präglat hela mitt liv. Att växa upp som en främmande fågel i ett nytt land. Det är nog de erfarenheterna som gör att jag engagerar mig så starkt i IM. I hela mitt liv har jag brunnit för demokratifrågor och för att hitta sätt att minska klyftorna i samhället. Som ledamot i IMs styrelse kan jag vara med och påverka och det är jag stolt över.

Jag vet hur det är att leva i ett land utan demokrati. När jag växte upp i Chile levde vi i ständig rädsla, jag och mina systrar. Vi levde med ständig bevakning av säkerhetspolisen. Hemma kunde man säga vad man tyckte, lyssna på musik och se filmer i hemlighet, men utanför vårt hem kunde man inte ens lita på sin närmaste granne eller på de så kallade kompisarna. Jag hade många kompisar men en ensam barndom, för jag visste att om jag sa något till min kompis så kanske hon eller han råkade säga det till sina föräldrar och sedan kunde det spridas vidare.

Från förtryck till demokrati

Mina föräldrar och mina släktingar kämpade emot förtrycket, för att få diktaturen på fall. Pappa och andra nära släktingar satt fängslade i perioder och till slut var vi tvungna att fly och hamnade i Sverige. Genom min uppväxt i ett nytt land har jag fått känna på utanförskap, men också känslan av att växa upp i frihet. Här i Sverige kunde jag engagera mig i politik och föreningsliv och veta att ingen kunde fängsla mig, döda mig eller hota mig bara för att jag sa min mening eller engagerade mig i en demokratisk organisation.

Att värna om friheten

Jag vill värna den här friheten och det är därför jag engagerar mig i IM. För att skapa demokrati måste vi mötas, och jag tror att IMs roll är det här med möten, att stödja partners som arbetar med demokratiutveckling på gräsrotsnivå, både i Sverige och ute i världen. IM kan inte på egen hand skapa demokrati i världen, utan det är människorna på plats som måste utveckla sitt eget demokratiska synsätt. Men vi kan vara någon slags möjliggörare, och i det arbetet kan det komma upp nya saker som vi inte har tänkt på. Därför tror jag att det är så viktigt med utbyte mellan Sverige och världen, och mellan parter världen över – det kan finnas nya sätt att tänka kring demokrati.

Vi måste fortsätta att arbeta för att civilsamhällesorganisationer ska få det utrymme som behövs för att värna demokrati och jämlikhet. Jag har med egna ögon sett vad som händer i en diktatur och hur människor som gör motstånd tystas och tvingas fly. För mig är det självklart att vara med och arbeta för en rättvis och medmänsklig värld.


Redaktionens kommentar:
IMs arbete bidrar till att uppfylla ett flertal av FNs globala mål för hållbar utveckling. Ett av dem är Globala målet 16 – Fredliga och inkluderande samhällen. Alla ska vara lika inför lagen, ha lika tillgång till rättvisa och ha möjlighet att påverka de beslut som fattas.