Årsmöte IM Individuell människohjälp.
Votering under IMs årsmöte 2016 i Malmö. Foto: Dick Svedenborn / IM.

Läs IMs idéprogram!

26 juni 2018 / Sverige

Att IM är en religiöst och partipolitiskt obunden medlemsorganisation, det vet nog de flesta som bekantat sig med oss. Men IM är också anti-rasistiskt, feministiskt, med lång historia och ett uppdrag! För att förtydliga identitet, vision och uppdrag har IM ett idéprogram, som röstades igenom på årsmötet 2017. Nu tillgängligt i en designad version.

Vägen fram till ett färdigt idéprogram har varit lång och medlemsdemokratisk. Redan 2014 kom processen igång då generalsekreteraren gav satte samman en grupp som fick i uppdrag att ta fram ett första utkast. Det togs sedan vidare till IMs styrelse och årsmötet 2016, där det diskuterades av medlemmarna på IMs påverkanstorg.

Det kom många kloka förslag och inspel, som sedan sammanställdes och röstades igenom av årsmötet 2017.

– Det här är medlemmarnas idéprogram, och det var väldigt spännande att se det växa fram. Det stora engagemanget på årsmötet visar att IMare bryr sig om sin organisation, säger Eva Emmelin, redaktör för idéprogrammet.

Nu finns det alltså att läsa, IMs idéprogram. Med texter om IMs identitet och ursprung, värdegrund och uppdrag. Och mycket, mycket mer.

Bild på IMs tidigare webbdirektör Gunnar Rensfeldt.
Gunnar Rensfeldt
Webbredaktör 2017-2018