INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

  • IM
  • Arkiv
  • Per Anger-priset går till irakisk kvinnorättsförsvarare
Intisar Al-Amyal med ett plakat i en protest.
Kvinnorättsförsvaren Intisar Al-Amyal har lyckats mobilisera stora grupper i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter. Nu får hon Per Anger-priset.

Per Anger-priset går till irakisk kvinnorättsförsvarare

15 september 2020 / Internationellt

2020 års Per Anger-pris tilldelas den irakiska kvinnorättsförsvararen och skribenten Intisar Al-Amyal som sedan tjugo år tillbaka arbetar för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Irak. IM är från och med i år en av de nio organisationer som är med och nominerar till priset.

Intisar Al-Amyal från Bagdad i Irak prisas för att hon genom sitt starka ledarskap lyckats mobilisera stora grupper i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter i en extremt hotfull miljö. Med mod och engagemang ger hon styrka och vägledning till de som tvekat och som nu väljer att ingå i en förändringsrörelse.

Som kvinnorättsförsvarare har pristagaren dokumenterat brott mot mänskliga rättigheter och uppmärksammat det omfattande våld i nära relation som ofta drabbar flickor i barnäktenskap.

Företräder Iraqi Women´s League

Hon har synliggjort de akuta behoven hos flickor och kvinnor som fallit offer för IS våld och tortyr och även anordnat kurser i läs- och skrivkunnighet för kvinnor på landsbygden.

Intisar Al-Amyal är idag en ledande företrädare för den irakiska kvinnorättsorganisationen ”Iraqi Women´s League”, där hon arbetar mot diskriminering, för större jämställdhet mellan könen och för rätten till utbildning för alla barn och ungdomar i Irak. Hon upplyser även kvinnor och ungdomar om vikten av att delta i det politiska livet.

– Vi måste rikta oss till både män och kvinnor för att främja kvinnors rättigheter. Kan vi bli partner istället för motståndare i det arbetet, då har vi tagit det första steget för att minska skillnaderna, säger Intisar Al-Amyal.

Har hotats och utsatts för attentat

Men arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter har inte varit enkelt i ett land där kvinnor behandlas orättvist på grund av patriarkat, traditioner och sekterism. Pristagaren har utsatts för påtryckningar, direkta hot och attentat och fått rådet att sluta med sitt arbete.

– Jag vägrar. Kampen har blivit en del av mitt liv och jag kan inte föreställa mig mitt liv utan den, säger Al-Amyal.

– Per Anger-priset påminner oss om att en enskild människa kan göra skillnad. Intisar Al-Amyals modiga arbete för alla människors lika värde i Irak, inger hopp om ett rättvisare samhälle, säger Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för Levande historia.

Fakta Per Anger-priset

Per Anger-priset är svenska regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati. Priset instiftades 2004 för att uppmärksamma de insatser diplomat Per Anger gjorde under andra världskriget då han räddade ungerska judar undan Förintelsen. Forum för levande historia har regeringens uppdrag att årligen dela ut priset.

I 2020 års nomineringsarbete har nio internationellt erkända organisationer med brett kontaktnät deltagit: Afrikagrupperna, Amnesty International, Civil Rights Defenders, Diakonia, IM (Individuell Människohjälp), Kvinna till kvinna, Rädda barnen, Svenska kyrkan och We Effect. Årets pristagare är nominerad av kvinnorättsorganisationen Kvinna till Kvinna.

IMs kandidat 2020 var en annan fantastisk kvinna: Rejoice Nyewerwayi Nharaunda-Makawa, en av IMs samarbetspartners i Zimbabwe som genom radioprogrammet Issues Pane Nyaya lyfter orättvisor och problem i samhället och bekämpar fördomar och tabun.

För mer information om Per Anger-priset: www.levandehistoria.se/perangerpriset