• IM
  • Arkiv
  • Sana – en organisation som förändrar liv
Reem Franji, enagerad i den Jordanska organisationen Sana. Foto: Amoura Othman.

Sana – en organisation som förändrar liv

13 mars 2019 / JordanienMellanöstern

Att förändra attityder i ett samhälle tar tid, men det går. Det vet Reem Franji som är engagerad i Sana, en organisation där föräldrar till barn med funktionsnedsättningar har gått samman för att öka medvetenheten kring barnens rättigheter och för att stärka varandra.

Människor med funktionsnedsättningar är en mycket utsatt grupp i Mellanöstern. De lever ofta i extremt utanförskap. Många gånger göms de undan av familjen och hindras från att vara med och bestämma över sitt eget liv och sin framtid. Reem som har två söner med autism berättar om tillvaron i Gaza, där familjen levde tills för sju år sedan:

– När pojkarnas förskola insåg att de hade en funktionsnedsättning fick de inte vara kvar där. Det finns inga vuxna i Gaza med funktionsnedsättning som har utbildning, och det finns ett stort stigma kring detta.

Men Reem och hennes man Mohammad ville ge sina söner en annan chans i livet. 2011 lyckades Reem lämna Gaza med sönerna och flyttade till sin bror i Amman i Jordanien. Mohammad stannade kvar i Gaza för att kunna försörja familjen genom sitt eget företag. Reem började leta efter center som kunde ta emot hennes barn och själv började hon jobba som volontär på en skola. Där fick hon för första gången höra talas om Sana.

Äntligen kom glädjen

– Vändpunkten kom när jag kom till Sana. Här såg jag föräldrar som log och stolt lekte med sina barn. Det var underbart att äntligen öppet få diskutera sin livssituation. Äntligen kunde jag se med glädje på min egen familj istället för att bara se problemen.

Reem gick med i en av Sanas 15 föräldrastödsgrupper – sammanslutningar av föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. I grupperna delar föräldrarna medsig av sina erfarenheter och stöttar varandra.Det har inte bara positiva effekter för familjerna, utan för hela samhället.

– När föräldrar visar att de tror på sina barns framtid kommer omgivningen också efterhand att få en positivare inställning, säger Reem.

Alla som är med i Sana har ett enormt engagemang för att skapa en bra framtid för sina barn och det blir en stark samhörighet mellan föräldrarna. Många av dem delar samma starka oro över vad som ska hända när skoltiden tar slut och ungdomarna ska ut i vuxenlivet.

– Så länge barnen går i skolan har de en plats i samhället. Men när de slutar där och inte får gå vidare till en anställning eller sysselsättning finns det en stor risk att de hamnar i utanförskap och depression, berättar Reem.

Det finns en lag som säger att varje arbetsgivare i Jordanien måste ha minst fyra procent anställda som har en funktionsnedsättning. Men många betalar hellre skadestånd eller anställer personer med ett lindrigt fysiskt handikapp. För att ändra situationen startade Reem och några andra föräldrar Sanas arbetsprogram, där unga med funktionsnedsättningar introduceras i arbetslivet.

– Det är en utmaning att få fler företag att ta sitt ansvar och anställa personer med intellektuell funktionsnedsättning, säger Reem. I vårt arbetsprogram tränas eleverna från 16 års ålder för att förbereda sig för arbetslivet. Vi kartlägger var och ens färdigheter och intressen och sedan får de stöd av en jobbcoach. Vi jobbar också hårt för att knyta kontakter med företag som är villiga att ta emot ungdomarna, och det är glädjande att se att de företag som har anställt våra ungdomar nu går ut och berättar om vilken framgång det har blivit. De blir förebilder för andra företag och på så sätt förändras attityderna i samhället, sakta men säkert.

En positiv framtid

Reems egna söner, Amber och Abood som är 11 och 13 år gamla, älskar datorer, grafisk design och bilar. Reem ser positivt på deras framtid och ser en möjlighet att de kan komma att arbeta inom programmering eller animation.

– Det finns många jobb som bygger på talang som personer med funktionsnedsättning kan arbeta med, säger hon. Jag är så stolt över dem och kommer att fortsätta kämpa för att de ska ha samma rättigheter och förutsättningar som alla andra i samhället.

Pappa Mohammed har återförenats med familjen och idag bor alla fyra tillsammans i Amman i Jordanien.


Redaktionens kommentar:
IM stöttar Sanas arbete med att mobilisera föräldrar till en gemensam röst för barnens rättigheter i Jordanien. På så vis bidrar de till att förändra samhällets attityder. En snöboll som växer, skulle man kunna säga. Som givare till IM är du med och driver den förändringen.

Sanas arbete med stärka rättigheterna för personer funktionsnedsättning bidrar till Globala målet 16 – Fredliga och inkluderande samhällen. Alla ska kunna ta del av sina rättigheter, till exempel rätten att få går i skola.

Gunilla Brodin
Gunilla Brodin
Processansvarig Insamling