INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

 • IM
 • Arkiv
 • IMs insatser mot corona i världen
IM world map

IMs insatser mot corona i världen

31 augusti 2020 / Internationellt

Coronaviruset påverkar hela världen. Här samlar vi dagligen exempel på de viktiga insatser mot virusets effekter som IM kan stödja tack vare ditt bidrag och engagemang.

Zimbabwe 31 augusti – Påverkansarbete för födelsebevis

På grund av coronapandemin saknar alla barn i Zimbabwe som fötts efter 30 mars i år födelsebevis. Detta beror på ett beslut om att enbart dödsbevis ska utfärdas av myndigheterna just nu.

Utan födelsebevis får du inte gå i skolans högre stadier i Zimbabwe, du har svårt att få anställning och du kan inte ta del av dina rättigheter i samhället.

IMs partner Justice for Children (JCT) arbetar även i vanliga fall med att se till att barn i Zimbabwe får sina födelsebevis, och nu under pandemin intensifierar de sitt arbete. De bedriver just nu bland annat påverkansarbete mot myndigheterna för att de ska hålla sina löften om att barnen ska få sina bevis när pandemin är över.

Malawi 17 augusti – Utbildning i kampen mot barnäktenskap

Med coronapandemin ökar fattigdomen i världen och därmed också risken för att barn och ungdomar gifts bort. Tillsammans med en av våra partners i Malawi, Women’s Legal Resources Centre (Wolrec) utbildar vi just nu kvinnliga journalister för att ge dem kunskap om hur de ska rapportera kring barnäktenskap.

Genom utbildningen får journalisterna insikt i problematiken och de verktyg de behöver för att kunna skriva om frågor som rör könsbaserat våld och övergrepp, i synnerhet barnäktenskap och tidiga graviditeter.

Journalisterna kommer nu att fokusera på de här frågorna i relation till Covid-19 för att öka den allmänna medvetenheten och skapa opinion bland landets invånare.

Malawi 3 augusti – Fler flickor gravida under pandemin

Barnäktenskapen i Malawi ökar – ditt stöd behövs mer än någonsin!

Enligt en rapport från Mangochidistriktet i Malawi blev cirka 7 300 flickor under 18 år i området gravida under perioden januari till juni i år. Det är 1 039 fler än samma period förra året. 166 av flickorna är mellan 10 och 14 år.

Orsaken till de höga siffrorna är att fattigdomen i landet har ökat till följd av coronapandemin (vilket bidrar till tidiga, arrangerade äktenskap) och att skolorna hålls stängda.

Tillsammans med ett flertal samarbetspartners i Malawi bedriver vi verksamheter för att motverka tidiga graviditeter och barnäktenskap. Just nu intensifierar vi vårt arbete och ditt stöd behövs. Varje krona gör skillnad! Ge din gåva här

Gaza 26 juni – Övervakning av situationen i karantäncenter

Genom vår partner Ramallah Center for Human Rights Studies (RCHRS) övervakar vi förhållandena i de covid-19-karantäncenter som satts upp i hotell och offentliga byggnader i Gaza och på Västbanken.

RCHRS har kunnat besöka center på Västbanken, men i Gaza har de hindrats inträde och där får de förlita sig på vittnesmål från människor som släppts och på bilder som smugglats ut. Enligt dessa vittnesmål är förhållandena i centrerna mycket dåliga och de är mer fängelser än något annat. Bland annat saknas mat och hygienartiklar, det är smutsigt, människor lever tätt ihop och de som tagits in får ingen information om den vidare processen. Om någon försöker lämna finns risken att bli skjuten.

RCHRS har vidtagit åtgärder, bland annat genom skrivelser till myndigheter och genom att koppla in andra partners som bistår med humanitär hjälp.

Zambia 25 juni – Hållbart jordbruk skapar motståndskraft

Omställning till hållbar odling och större inhemsk matproduktion ger bättre förutsättningar för att klara en kris.

I ljuset av coronapandemin börjar fler och fler titta på nya möjligheter för att ställa om lokala jordbruk så att det blir mer hållbara och produktiva – för att på så sätt kunna livnära folk även i kristider utan beroende av import. I Zambia arbetar IM just nu tillsammans med Civil Society for Poverty Reduction (CSPR) för att hitta sätt för småbönder att odla nya, motståndskraftiga grödor. Den dominerande grödan är i dagsläget majs.

En bonde, Gift Bupe, berättar att hon förra säsongen genom CSPR fick möjlighet att samplantera majs, durra och jordnötter, vilket gjorde att hennes åker inte angreps av skadedjur på samma sätt som tidigare när hon bara odlade majs. Dessutom blev skörden större än tidigare. Förutom att hon kunde sälja överskottet har den goda skörden inneburit att hon och hennes familj har haft en bättre utgångspunkt för att klara sig när landet nu stängt ner på grund av coronapandemin.


Zimbabwe 24 juni – Nhanga-möten startar igen

Nhanga är en mötesform som skapar en trygg plats för samtal för unga afrikanska kvinnor och flickor. Konceptet initierades för några år sedan av Rozaria Memorial Trust (RMT) i Zimbabwe med stöd av IM.

På Nhanga-träffarna kan deltagarna diskutera exempelvis barnäktenskap, tillgång till SRHR-tjänster, sexuella övergrepp och flickors utbildning. Många av de här frågorna är tabubelagda och det finns ett stort behov för trygga mötesplatser där flickor och kvinnor kan diskutera ämnena och tillsammans hitta lösningar och stärka varandra.

När nu Zimbabwe öppnar upp igen efter den totala nedstängning som har rått på grund av coronapandemin kan vi äntligen starta våra efterlängtade Nhanga-möten igen. Förra veckan hade RMT ett möte vid sitt center där deltagarna corona-säkrades genom att deras temperaturer mättes och handsprit delades ut.

Nepal 23 juni – Undermåliga förhållanden i karantäncenter

Rädslan för att återvändande migrantarbetare ska sprida coronaviruset är stor. Tusentals människor har därför tvingats in i karantäncenter som upprättats i skolbyggnader och andra offentliga lokaler runtom i Nepal. Flera av våra partnerorganisationer rapporterar nu om de extremt dåliga förhållandena som råder i dessa center. Bland annat får vi rapporter om att:

• Det saknas möjlighet att tvätta sig och sköta hygienen
• Det saknas myggnät som är livsviktigt nu under monsunperioden
• Byggnaderna är överfulla och smittade och icke-smittade personer blandas
• Det finns inte tillräckligt med testutrustning
• Det saknas avskilda toaletter för kvinnor och barn
• Det saknas mat och förnödenheter

I flera områden delar vi, tillsammans med våra partners, ut förnödenheter och skyddsmaterial. På bilden syns medarbetare från vår partner SSDC dela ut vatten och hygienartiklar till ett karantäncenter i Suddodhan i södra Nepal.

Indien 22 juni – Fair trade ger hållbar försörjning

Inkomster från fair trade-hantverk gör det möjligt för kvinnor i Indien att klara krisen.

Tack vare att Anita och hennes kollegor som arbetar för IMs partner, fair trade-producenten MESH, har kunnat spara delar av sina inkomster har de klarat familjernas försörjning under coronapandemin.

Rättvisa löner och schyssta arbetsvillkor lägger grund för en hållbar försörjning som stärker kvinnors positioner i samhället. Läs mer om hur IM arbetar med fair trade här.

Zimbabwe 18 juni – Information på teckenspråk

Tillsammans med vår partner Deaf Zimbabwe Trust arbetar vi just nu för att sprida korrekt och uppdaterad information om Covid-19 på teckenspråk. I en rad korta filmer avlivas myter som florerar i sociala medier, bland annat att alkohol skyddar mot viruset och att bara gamla människor kan få Covid-19.

Genom DZTs insats får människor som är döva eller hörselskadade tillgång till information som de har rätt till, men som officiella myndigheter inte ger dem tillgång till på teckenspråk.

Civilsamhället spelar här en stor och viktig roll för att nå de grupper som är mest utsatta i Zimbabwe.

Indien 15 juni – Projekt för hållbar livsmedelsproduktion

Coronakrisen har visat hur viktigt det är med lokal, hållbar produktion av livsmedel.

Tillsammans med vår partner Mountain Valley Development Association (MVDA) driver vi ett projekt i den indiska delstaten Uttarakhand för att stärka det lokala jordbruket och för att ge kvinnor möjlighet att försörja sig och sina familjer. Kvinnorna som deltar i projektet Farming Innovation for Women Empowerment har fått utsäde för att kunna utöka sina odlingar med nya näringsrika sorter. På så sätt stärks jordbrukets motståndskraft mot klimatförändringar och kommande kriser samtidigt som kvinnorna får en hållbar försörjningskälla. Kvinnorna får också delta i utbildningar i olika jordbrukstekniker och i företagsekonomi.

Guatemala 11 juni – 2 000 barngraviditeter registrerade

Guatemala registrerar nästan tvåtusen graviditeter hos flickor i åldrarna 10 till 14 år hittills under 2020.

Vår partner Red Incidejoven uppmärksammar idag en ny rapport från myndigheterna i Guatemala som visar att 1962 graviditeter hos flickor mellan 10-14 år har registrerats t o m maj i år. Räknar man in graviditeter bland ungdomar mellan 14-19 år registrerades nästan 47 000 graviditeter under samma tid.

En bidragande orsak till de höga siffrorna (i jämförelse registrerades 5 133 graviditeter hos flickor 10-14 år under hela 2019) är coronapandemin. På grund av nedstängningen av landet har fattigdomen ökat, skolor stängts och förebyggande program mot barngraviditeter har avstannat.

IM tillsammans med Red Incidejoven arbetar på flera plan för att motverka barn- och ungdomsgraviditeter, bland annat genom att påverka myndigheter och lagstiftning men också genom att stärka ungdomar i kunskaper om sina kroppar och sina rättigheter.

När du väljer att bli månadsgivare bidrar du till detta livsviktiga arbete.

Malawi 10 juni – Barnäktenskap ökar till följd av pandemin

De senaste årtiondena har barnäktenskapen i världen minskat. Men, till följd av pandemin riskerar nu barnäktenskapen att öka med så många som 13 miljoner äktenskap fram till 2030 enligt siffror från FNs befolkningsfond UNFPA. Den huvudsakliga anledningen är att fattigdomen i världen kommer att öka vilket gör att många barn tvingas att arbeta och måste sluta gå i skolan. Det finns även en stor risk för att antalet tonårsflickor som blir ofrivilligt gravida och tvingas gifta sig ökar när skolor stängs under ländernas lock-down.

IM arbetar i flera världsdelar för att förebygga barnäktenskap och för att stötta flickor att komma tillbaka till skolan. Här kan du läsa om Falina Rodgers som själv blev gravid som 14-åring och som nu är ambassadör för IMs partner Wolrec i kampen mot barnäktenskap i Malawi.

Moldavien 9 juni – Studie visar hur människor med funktionsnedsättning drabbas av pandemin

IMs partners Keystone och AOPD i Moldavien har genomfört en studie med syfte att kartlägga vilka de största utmaningarna är för människor med funktionsnedsättningar i landet under corona-restriktionerna.

Studien visade att information om pandemin- både fysisk och digital – var vad både ungdomar och vuxna saknade mest, medan föräldrar till barn med funktionsnedsättningar uttryckte att de saknar juridisk rådgivning för att navigera genom den här svåra perioden. Mer än hälften av personer med funktionsnedsättning uppgav också att deras familjer är socialt och ekonomiskt drabbade av corona-pandemin. 51 procent av de tillfrågade uppger också att de känner stor oro, både för inkomstbortfall, karantän, bristande hälsovård och för att förlora någon närstående. 27 procent uppger att de känner sig ignorerade av myndigheterna under den pågående pandemin.

Keystone och AOPD arbetar kontinuerligt för att stärka rättigheterna för människor med funktionsnedsättningar.

Nepal 8 juni – Fortsatt akutstöd till utsatta grupper.

Nepal är fortfarande i total lockdown och en mycket stor del av befolkningen står utan inkomst. De utsatta grupper vars rättigheter IM arbetar med – bland annat daliter (kastlösa) och människor med funktionsnedsättningar – är de som drabbas hårdast. Genom snabba insatser tillsammans med våra lokala partners SEED och SSDC i södra Nepal har vi nått ut med nödpaket innehållandes livsmedel och hygienprodukter till hundratals familjer och individer. Vi har också varit med och delat ut skyddsmaterial som febertermometrar, munskydd, handsprit och plasthandskar till hälsocenter i flera lokalsamhällen.

Guatemala 29 maj – ”Regeringar kan inte överge kvinnor mitt i en nödsituation.”

Uppmaningen kommer från vår partner Incidejoven i Guatemala. De uppmärksammar den kritiska situationen för kvinnor som uppstått i Guatemala – och över hela världen – till följd av bekämpningen av covid-19. Våld i hemmen, ökar, arbetsbördan för kvinnorna i hemmen ökar, hälsokontroller bortprioriteras för gravida och antalet dödsfall relaterade till graviditet och förlossning ökar när alla insatser fokuseras på coronapandemin.

Tillsammans med Incidejoven och många andra partners världen över kämpar IM för kvinnors rättigheter. Var med du också!

Zimbabwe 28 maj – SRHR-utbildning minskar

– Vi hjälps åt att torka av mensblodet från stolarna efter lektionerna. Först ser vi till att alla pojkarna går ut ur klassrummet och sen städar vi upp. De flesta av oss har ju inga bindor, så det blir ju så här. Många stannar också hemma när de har mens och missar mycket av sin skolgång.

Panshe Dephne Tenguwa som går på Hurumgwe Secondary School i Murewa, Zimbabwe, är en av de miljoner tjejer som vi vill uppmärksamma idag på internationella mensdagen. Hon deltar i en tjejgrupp som drivs av vår partner Rozaria Memorial Trust. Organisationen arbetar för att utbilda tjejer i frågor som rör mens och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och för att motarbeta det stigma som omger mens.

Just nu, under coronakrisen, minskar utbildning kring SRHR-frågor och kvinnors och flickors rättigheter hotas. Köp ett Ungdomspaket och skicka som en hälsning till en vän för att uppmärksamma mensdagen – med ditt bidrag gör du skillnad.

Indien 27 maj – Undantag från arbetslagar

Efter Indiens totala lockdown försöker nu landet sakta starta upp sin ekonomi igen.  Vi får rapporter om att flera delstater har beslutat att göra undantag från rådande arbetslagar under lång tid framöver vilket gör att arbetare i exempelvis fabriker nu förväntas jobba minst 12 timmars arbetsdag utan något som helst arbetsrättsligt skydd.

Fair trade-organisationer är därför viktigare än någonsin just nu. Våra partners i Indien, bland annat organisationen MESH, garanterar rättvisa löner, reglerade arbetstider, sjuklön och rättsligt skydd för sina arbetare. Arbetarna har även fått stöd under perioden med lockdown när mycket av arbetet stått still. Jacky Bonney från MESH säger: ”Vi ber er att köpa mer fair trade så att vi kan skydda fler människors rättigheter. Med fair trade-modellen kan vi skapa en rättvis post-covid 19-värld utan förtryck och tillbakagång.”

Zimbabwe 25 maj – Läget är akut

Idag, på Africa Day, vill vi uppmärksamma den akuta situationen i Zimbabwe.

Coronakrisen har förvärrat det redan svåra läget i landet. Hyperinflation och daglig brist på el, bränsle, matvaror och till och med vatten har gjort läget kritiskt för många människor. Med den totala nedstängning som gäller sedan den 30 mars har landet hamnat i akut kris. Här är några exempel:

 • När all gatuhandel är nedstängd förlorar människor som är beroende av daglönearbete all möjlighet att försörja sig.
 • På landsbygden saknar ungefär var tredje person tillräckligt med mat som en direkt följd av extrem torka förra året och årets skördar riskerar också att bli katastrofalt dåliga.
 • Matvaror som majsmjöl är nästan slut. Människor åker långa sträckor för att få tag på det och det uppstår köer och tumult vilket ökar risken för smittspridning.
 • Risken för sexhandel ökar eftersom människor gör vad som helst för att överleva.
 • Barnäktenskapen ökar till följd av fattigdomen.
Moldavien 20 maj – Diskriminering under coronakrisen synliggörs

Under coronakrisen är det stor risk att många människor lämnas utanför. I Moldavien och Ukraina arbetar våra partners för att människor med funktionsnedsättningar ska få sina rättigheter tillgodosedda under krisen. De pekar på en rad områden där de ser diskriminering i landet:

• Det saknas teckentolk vid presskonferenser.
• Människor med hörselnedsättningar kan ha svårt att följa med i textning i media eftersom meningarna och språket är för komplicerat (de har ofta lärt sig ett ordfattigt språk och är beroende av teckenspråk för att kommunicera).
• Synskadade kan inte ta del av skrivna nyheter.
• Människor med mentala funktionsnedsättningar kan ha svårt att tillgodogöra sig information kring hygien och sociala restriktioner.

Genom att lyfta diskriminering blir den synlig och kan åtgärdas. Detta är en viktig del av IMs arbete.

Nepal 19 maj – Mediakampanj för utsattas rättigheter

I TV, radio och sociala medier i Nepal pågår just nu en mediakampanj som drivs av Jagaran Media Center med stöd av IM. Kampanjens syfte är att nå ut till de mest utsatta grupperna i samhället med information kring covid-19 och att se till att deras rättigheter uppmärksammas under krisen.

Saker som tas upp i kampanjen är bland annat:

 • Information kring var och när regeringens nödhjälp delas ut.
 • Uppmaning om att rapportera fall av diskriminering och våld under pandemin.
 • Information kring smittspridning och hygien.

En del av kampanjen går också ut på att få ut information till grupper som inte har tillgång till någon sorts media, bland annat genom gatuteater och utdelning av flyers.

JMC har under flera decennier arbetat för utsatta människors och kvinnors rättigheter genom att ge grupperna en röst i media.

Sverige 18 maj – Digitalt årsmöte upprätthåller medlemsdemokrati

I lördags, den 16 maj, genomförde IM sitt årsmöte för 2020. Under organisationens drygt 80-åriga historia är det inte mycket som inte provats förut, men ett helt digitalt årsmöte online – det var första gången. Formen var ny, och det i sig blev en tydlig påminnelse om den märkliga – och allvarliga – tid vi lever i. Coronakrisen präglade också många av samtalen, och utblickarna mot IMs verksamhet runtom i världen. Men på andra vis var årsmötet som vilket årsmöte som helst. En ny styrelse valdes, beslut togs, debatter och omröstningar skedde, och motioner diskuterades i grupprum – digitalt. Att det går att klara av att upprätthålla en fullt ut fungerande medlemsdemokrati även digitalt är en viktig och stärkande lärdom.

Årsmötet engagerade ungefär 80 personer som möttes online på plattformen Zoom, och omröstningen skedde via verktyget VoteIt.

Tack alla medlemmar som deltog!

Zambia 15 maj – Utdelning av förnödenheter

Tillsammans med vår partner NGOCC i Zambia delade vi i förrgår ut vattentankar, flytande såpa och desinficeringsmedel till tre hälsocenter i våra projektområden Mwenda, Mukoshi och Mukanga. 💧

Dessa områden drabbades hårt under förra årets översvämningar och många människor har fortfarande inte kunnat återvända till sina hem. Vi delade därför samtidigt ut kläder, skor och hygienartiklar till de som drabbats av översvämningarna.

Sverige 13 maj – Tre tips för att stoppa våld i hemmet

Under coronakrisen ökar våldet mot kvinnor och barn. Isolering, oro och arbetslöshet kan leda till kontroll och våld i nära relationer.

Vi har tagit fram en kort checklista med konkreta tips om vad du kan göra och vart du kan vända dig om du ser tendenser i din närhet. Alla har ett ansvar!

Dela den gärna i ditt nätverk och hör av dig till oss om du vill ha listan som en pdf med klickbara länkar.

Guatemala 11 maj – Kvinnor stöttar kvinnor

Vår samarbetspartner Incidejoven deltar i ett nätverk av lokala feministiska organisationer där kvinnor stöttar varandra under coronakrisen. Många kvinnor drabbas mycket hårt av de ekonomiska följderna av krisen och står nu utan möjlighet att försörja sig och sina barn. Incidejoven och de andra organisationerna har nu dragit igång en insamling där människor kan donera förnödenheter som barnmat, mjölkersättning, ris, olja, blöjor, sanitetsprodukter och tvål som sedan delas ut till behövande kvinnor. Under förra veckan fick 19 kvinnor och deras familjer del av de insamlade förnödenheterna.

Incidejoven arbetar i vanliga fall främst med frågor som rör jämställdhet samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Indien 9 maj – Vi uppmärksammar World Fair Trade Day

Idag på World Fair Trade Day vill vi hylla alla hantverkare, odlare och anställda som fortsätter att leverera schysst producerade varor även i kristider. En av dem är Sunita som bor i en leprakoloni i södra Indien och tillverkar produkter för vår fair trade-partner MESH. Här kan du läsa om hennes arbete och hur hon påverkas av coronapandemin.

Ukraina 8 maj – Volontärer stöttar utsatta grupper

I Ukraina drabbas människor med funktionsnedsättningar, barn, äldre och ensamstående föräldrar mycket hårt av coronakrisen. Vår partner Zahyst har startat en online-verksamhet där volontärer som har kunskaper inom exempelvis psykologi, pedagogik, hälso- och sjukvård och traumabehandling kan anmäla sig och erbjuda sina tjänster till behövande inom dessa grupper. På hemsidan kan människor även donera mat, datautrustning och pengar.

Zahyst håller också på att bygga upp en databas där volontärer kan anmäla sig för att jobba inom sjukvården.

Zimbabwe 6 maj – Information och tvål ska stoppa smittspridning

I Zimbabwe arbetar IM tillsammans med Rozaria Memorial Trust för att förhindra spridningen av coronaviruset. Med hjälp av bykommittéer sprids korrekt information om viruset till alla hushåll i byarna. Informationen handlar både om vikten av handhygien och om riktlinjer kring hur familjer ska ta hand om medlemmar som testats positivt för covid-19.

Rozaria Memorial Trust arbetar också med att tillverka flytande tvål som distribueras till lokala sjukhus. Dessutom arbetar organisationen med frågor som rör könsbaserat våld och övergrepp på barn som ökar som följd av pandemin.

Indien 4 maj – Fair trade-producenter oroliga för framtiden

”Att leva i lockdown är som att vara i ett fängelse. Vi tillbringar all vår tid inomhus. Vi älskar att arbeta men nu är vi instängda och kan inte försörja oss.”

Coronapandemin har förändrat livet för familjen Singh som lever och arbetar i en leprakoloni fem timmars bilväg från Delhi i Indien. Flera av familjemedlemmarna arbetar för IMs partner MESH som är en fair trade-producent där de i vanliga fall väver dukar och handdukar som sedan exporteras över hela världen. Tack vare en fond som arbetarna har sparat pengar i kan de överleva under krisen. Men de är oroliga för framtiden: ”Vi är beroende av vävningen. Det är familjens enda inkomstkälla.”

IM stöttar fair trade-producenter världen över så att de kan skapa försörjningsmöjligheter för utsatta människor – även efter krisen.

Nepal 29 april – Ekonomisk och mänsklig kris hotar

En mycket stor del av Nepals arbetsföra befolkning arbetar utomlands som gästarbetare. Många arbetar i Indien men det finns också arbetare i länder som Qatar och Förenade Arabemiraten. Nepals ekonomi är beroende av pengarna som gästarbetarna skickar hem till sina familjer och enligt aktuella siffror utgör dessa så kallade remitteringar 26 procent av Nepals BNP.

När coronakrisen slog till förlorade de flesta av dessa gästarbetare sina jobb. Många är nu fast, utan möjlighet att försörja sig och skaffa mat, i de länder de arbetat i och kan inte ta sig hem. Gästarbetare från Indien vandrar miltals för att ta sig över gränsen och tillbaka till sina hembyar.

Läget är nu kritiskt. Förutom de akuta behov som uppstår bland alla människor som nu saknar inkomst ser vi också långsiktiga problem med en väntande massarbetslöshet i Nepal när alla dessa gästarbetare vänder hem.Våra partners i landet arbetar just nu för att hitta sätt att möta krisen, bland annat genom att titta på lösningar med yrkesutbildningar för ungdomar och stöd till att starta egna verksamheter.

Moldavien 27 april – Ungdomar diskuterar coronakrisen

IM är med och skapar möjligheter för unga personer i Moldavien att online diskutera corona och livet i isolering.

Genom vår partner Youth Media Center är vi med och arrangerar live-sända event på Facebook varje torsdag där ungdomar pratar om hur corona påverkar deras livssituation. Experter bjuds in och samtalen handlar bland annat om mental hälsa, distansundervisning och hur man kan behålla en hälsosam livsstil under isolering.

Syftet med initiativet är att ungdomar ska få en möjlighet att göra sina röster hörda även under den pressade situation som råder. Att just stärka ungdomar och deras rättigheter är en viktig del av IMs arbete världen över.

Sverige 26 april – Förslag om Post-corona-kommission

Krisen är en möjlighet. Inte till att få tillbaka allt som det var, utan för att bygga nytt!

I dagens Sydsvenskan publicerar IM en debattartikel där vår generalsekreterare Martin Nihlgård tillsammans med bland annat Veronika Bard, ambassadör vid Sveriges representation i Genève, och en rad representanter från näringslivet föreslår att regeringen ska tillsätta en Post-corona-kommision. Kommissionen ska vara utomparlamentarisk, ha ett långsiktigt perspektiv och få till uppgift att se hur samhället kan utvecklas på bästa sätt efter pandemin.

Vilken värld vill vi leva i efter coronakrisen? Hur vill vi arbeta och konsumera? Hur vill vi värna mänskliga fri- och rättigheter?
Krisen har visat på styrkan i att jobba tillsammans. Samhället flödar av medmänsklighet, nyskapande idéer och initiativ.

Just nu är Sveriges politiker överens om att satsa stora pengar på att hjälpa landet ur den ekonomiska kris som pandemin medför. De resurserna måste användas i rätt branscher, rätt strukturer och för rätt saker. Vi måste ta chansen att bygga framtidens Sverige. Inte bygga om Sverige av igår.

Nepal 25 april – Nödpaket nummer 2

Ytterligare en matleverans har kommit fram till familjerna i södra Nepal som drabbats av hungersnöd.

Tack till alla som har deltagit i insamlingen! Med er hjälp kan nu familjer som i ett slag förlorat alla sina inkomstmöjligheter på grund av coronapandemin klara sig ytterligare några veckor i väntan på regeringens nödpaket. I den här försändelsen, som är en påfyllnad till de familjer som tidigare fått nödpaket, delades 14 kg ris per familj ut.

Sverige 24 april – Läxhjälp flyttas online

Volontärer från läxhjälp och tala svenska-grupper i Göteborg har under rådande corona-situation börjat erbjuda läxhjälp online. Verksamheten startade i liten skala efter förfrågan från en deltagare i tala svenskan, som behövde stöd med läxorna. Allteftersom har antalet deltagare och volontärer ökat och idag är ett 20-tal par matchade för läxhjälp. Nyligen kom en förfrågan från SFI-elever på Kvinnofolkhögskolan. Varje par bestämmer vilka digitala kanaler som passar att använda. I dagsläget nyttjas en blandning av Zoom, Skype, Facetime, mail, WhatsApp och vanlig telefon.

Under normala omständigheter bedriver volontärerna i Göteborg tre läxhjälps- och fyra tala svenska-tillfällen varje vecka. Dessa verksamheter är just nu pausade.

Vill du bli digital läxhjälpare eller vet du någon som vill få läxhjälp? Kontakta region.vast@imsweden.org!

Världen 23 april – Gemensam debattartikel

Den pågående globala coronakrisen berör oss alla och kan ge oss kunskaper att hantera andra kommande kriser, som klimatkrisen.

IM, tillsammans med 14 partnerorganisationer från fyra världsdelar, har skrivit en debattartikel om hur beroende vi är av varandra och om hur vi tillsammans kan stå bättre rustade inför framtiden. Artikeln publicerades igår, på Earth Day, i ett flertal tidningar världen över.

El Salvador 22 april – Inkomstmöjligheter försvinner

En morgon när David Ernesto i El Salvador var på väg till jobbet sköts han plötsligt i ryggen. Sedan dess har han levt sitt liv i rullstol. Med support från IM och vårt initiativ Humanium Metal har David rehabiliterats och startat en egen verksamhet. Varje dag är han på marknaden och säljer hygienartiklar och med inkomsten försörjer han både sin mamma och sina morföräldrar. Men på grund av coronakrisen är marknaden nu helt öde och David har förlorat alla sina intäkter.

Han är bara en av alla de människor med funktionsnedsättningar som drabbas katastrofalt hårt av coronapandemins verkningar. IM stöttar David och de andra deltagarna i Humanium Metals verksamhet med närvaro och finansiellt stöd.

Indien 21 april – Fair trade blir livlina

För Sarita i Indien blir fair trade en livlina i coronakrisen. Hon är lepraskadad och en av de småskaliga hantverkare som IM stöttar genom fair trade-organisationen MESH. Just nu är hela Indien nedstängt och hon har små möjligheter att jobba. Av gamla tygrester har hon gjort munskydd som hon delta ut i leprakolonin där hon bor med sin familj. Men hon har stora förhoppningar om att hon och de andra hantverkarna inom fair trade-rörelsen ska klara sig genom krisen.

– Jag hoppas att situationen snart går tillbaka till det normala och att vi kan börja arbeta igen och tjäna pengar. Fair trade startades ursprungligen fr att stötta småskaliga hantverkare och arbetare och därför hoppas vi att fair trade-rörelsen kommer att hjälpa oss att ta oss igenom coronapandemin. Jag vill tacka alla fair trade-kunder. Jag tror att vi kan bekämpa coronaviruset och dess effekter tillsammans.

Läs hela intervjun med Sarita här.

Palestina 20 april – Fokus på kvinnors rättigheter

Våra palestinska partners har snabbt anpassat sina verksamheter för att möta de ökade hoten mot kvinnors rättigheter som blivit en följd av coronapandemin och det rådande utegångsförbudet.

Här är några exempel på vad IM, tillsammans med partners, arbetar med i Palestina just nu:

✔️Vi tar fram broschyrer med information om det ökade våldet mot kvinnor och delar ut dem tillsammans med nödpaket innehållandes mat och medicin.
✔️Telefonlinjer dit folk kan ringa och rapportera våld mot kvinnor och barn
✔️Hembesök av läkare och gynekologer
✔️Utdelning av hygienkit till unga kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättningar
✔️Online-utbildningar för kvinnor
✔️Online-teater som visar pjäser om bland annat hedersmord
✔️Kontroll av standarden i karantäncenter, bland annat för att se till att kvinnors integritet respekteras vid undersökningar

Moldavien 18 april – Coronaviruset stoppar inte ungdomar från att laga och leverera mat till äldre.

I Moldavien arbetar IM tillsammans med organisationen Eco-Razeni för att ge ungdomar med funktionsnedsättningar möjlighet att få yrkesutbildning och att hitta jobb. I organisationens kök lär sig en grupp ungdomar just nu att laga mat som de sedan levererar till 30 äldre människor i byn, tre gånger i veckan. På grund av coronaviruset och risken för smittspridning i köket hotades verksamheten, men tack vare snabb omställning och nya rutiner kan ungdomarna fortsätta sin utbildning. Samtidig får de äldre fortsatta matleveranser och tillsyn varje vecka.

Sverige 17 april – Antirasism-utbildning erbjuds online

Som ett led i vår corona-anpassade verksamhet erbjuder vi nu vår populära utbildning om antirasism online. Utbildningen kommer att hållas vid två tillfällen, den 25 april och den 9 maj. Vi diskuterar bland annat ämnen som rasism kopplat till makt och inflytande, rasismens uttryck idag och antirasistiska handlingar och den egna positionen.

För att kunna delta behöver du vara medlem i IM (kostar bara 100 kr per år) och föranmäla dig senast den 23 april respektive 7 maj. Du anmäler dig här.

Zimbabwe 16 april – Information om smittspridning vid brunnar

I många afrikanska byar är den gemensamma brunnen den enda vattenkällan. Här samlas främst kvinnor och barn, och med en enda pump riskerar coronaviruset att spridas snabbt. Tillsammans med vår partner Rozaria Memorial Trust har vi tagit fram riktlinjer för att minska spridningen i Zimbabwe:

✔️Det är viktigt med social distansering vid pumpen och att vänta på sin tur.

✔️Området kring brunnen ska kontinuerligt sopas och hållas ren.

✔️Det bör finnas tvål och vatten så att varje användare kan tvätta av handtaget efter användning.

✔️En ansvarig i varje by ska finnas på plats för att övervaka vattenhämtningen morgon och kväll.

✔️Människor måste tvätta händerna innan och efter besök vid vattenpumpen.

✔️Bykommittén har ansvar för att sprida information om Covid-19.

Det finns såklart många utmaningar i detta, bland annat tillgången till tvål. Rozaria Memorial Trust arbetar just nu med att framställa och distribuera flytande tvål men behovet är stort. Därför är IMs stöd till RMT och liknande organisationer livsviktigt nu.

Sydasien 15 april – Utegångsförbudet blir fälla för kvinnor

Igår kom en oroande rapport från vår verksamhet i Sydasien om att våld i hemmet ökar kraftigt på grund av utegångsförbudet. I Indien har National Commission for Women (NCW) registrerat mer än en dubbel ökning av mäns våld mot kvinnor under de senaste veckorna. Även i Nepal ser vi samma utveckling. Utegångsförbud och arbetslöshet leder till frustration och våld.

Många av de organisationer IM samarbetar med har börjat online-rådgivning och digitala supportsystem för kvinnor som utsätts för våld i hemmet. Genom sociala medier som WhatsApp och Facebook uppmuntras kvinnor att höra av sig och få hjälp.

Nepal 14 april – Utdelning av nödpaket

Nu har vi delat ut de första nödpaketen till 160 familjer som drabbats av hungersnöd till följd av utegångsförbudet i södra Nepal. I varje paket ingår 10 kg ris, 2 kg linser, 4 paket sojabönsolja (500 ml/st), 1 kg tvättmedel, tvål, 2 kg vetemjöl, 200 gram sojabönsprotein och 1 kg salt. Basvarorna gör det möjligt för familjerna att klara sig tills dess att regeringen hinner komma ut med stödåtgärder.

Grunden i IMs arbete är långsiktiga utvecklingsprojekt som stärker människor så att de själva kan förändra sin situation. Men i det krisläge som vi är i nu måste vi snabbt ställa om för att kunna möta akuta behov i de områden där vi redan har verksamhet. Natuwafolket är en grupp som vi arbetar med sedan många år tillbaka, genom vår partnerorganisation SSDC. Vi har stöttat dem i deras övergång från nomadliv till bofast tillvaro och vi har bidragit till att de nu har möjlighet till skolgång och hälsovård, men de är fortfarande extremt utsatta och i princip beroende av daglönearbete för sin försörjning. I den rådande krissituationen blev läget akut och det blev nödvändigt med en snabb insats. Vi är tacksamma över att så många har velat bidra.

Sverige 8 april – IM startar Digital Språkkompis

Duo Stockholm som IM driver i samarbete med Stockholm Stad öppnar nu upp Digital Språkkompis. Du som är ny i Sverige får lära känna en ny person som kan mer om det svenska samhället och som du kan prata svenska med. Du som är etablerad får lära känna en person som är ny i Sverige och får möjlighet till nya perspektiv och lärdomar. Tidigare har deltagande i Duo Stockholm varit begränsat till Stockholmsområdet men tack vare den digitala lösningen kan nu vem som helst vara med. Här hittar du en länk där du kan anmäla dig om du vill vara med.

El Salvador 7 april – Könsbaserat våld ökar under pandemin

IM arbetar just nu på många håll i världen med att tackla situationen med det ökade våldet mot kvinnor som blivit en följd av karantän och utegångsförbud.

I El Salvador arbetar vi tillsammans med Colectiva Feminista, en feministisk civilsamhällesorganisation som fokuserar på kvinnors rättigheter och SRHR-frågor. Colectiva Feminista har öppnat en stödlinje dit kvinnor som utsatts för våld kan ringa, och de producerar också ett radioprogram som sprider kunskap om hur coronakrisen påverkar situationen för kvinnor, flickor och ungdomar.

Organisationen arbetar också med påverkansarbete och har skickat en skrivelse till regeringen där de kräver att kvinnor och ungdomar ska garanteras ett liv fritt från våld och övergrepp.

Palestina 6 april – Första Hjälpen-team gör insatser under utegångsförbud.

I Betlehem råder totalt utegångsförbud vilket gör det svårt för människor att få tillgång till hälso- och sjukvård. Vår partner The Palestinian Medical Relief Society har startat ett Första Hjälpen-team som har tillåtelse att göra hembesök. Under besöken behandlar de bland annat sår och gör hälsoundersökningar. De passar också på att sprida kunskap om covid-19 och har möjlighet att hitta nya fall, vilket kan bidra till att minska spridningen.

Moldavien 3 april – Virtuell flashmob från barn med autism

I går var det World Autism Awareness Day och barn med autism i Moldavien var fast beslutna att sprida budskapet om den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen trots corona-karantänen. Via sina föräldrars Facebooksidor spred de sina teckningar med blå regnbågar och taggarna #stamacasa (stanna hemma) och #sosautism.

Vår partner SOS Autism ville inte låta coronaviruset hindra barnen att sprida budskapet.”Dagen är för viktig för att ignoreras”, skriver organisationen.

På en av teckningarna står det ”Idag är det vår dag, kära mamma 😊 Jag växte upp med dig. Du visade mig att livet kan vara på ett annat sätt – tack 😘💙

Nepal 3 april – Matpaket till utsatta familjer i södra Nepal

150 familjer i södra Nepal riskerar hungersnöd på grund av corona-karantänen. Familjerna tillhör det extremt utsatta Natuwafolket som är helt beroende av daglönearbete för att överleva. På grund av karantänen kan de inte gå ut och försörja sig eller skaffa mat, och barn och vuxna riskerar svält. Vi får rapporter om att familjer just nu överlever på ”rissoppa”, alltså en liten skopa ris som kokas i flera liter vatten och ska föda en familj på 5-6 personer.

IM finns på plats och kommer inom de närmaste dagarna att börja dela ut matpaket som gör det möjligt för familjerna att ge sina barn mat och överleva den värsta krisen. Om du vill bidra har vi just nu en insamling på Facebook.

Varje paket innehåller 10 kg ris, 1 kilo linser, 1 paket salt, 1 liter olja, 2 tvålar och 1 paket tvättpulver. Innehållet beräknas räcka tills de krisåtgärder regeringen har föreslagit träder i kraft.

Så här säger en av personerna vi har pratat med: ”Vi vet inte om viruset kommer att döda oss, men vi vet att karantänen och hungern definitivt kommer att göra det.”

Vi har länge stöttat Natuwafolket genom vår partner SSDC. Här kan du läsa en artikel om vårt arbete.

Sverige 3 april – RådRum blir digitalt

Coronakrisen kräver omställning och nytänk överallt i världen. Här i Sverige driver vi nu vår rådgivningsverksamhet RådRum via mejl, WhatsApp och telefon istället för på våra fysiska mötesplatser. Det har visat sig vara ett framgångsrikt koncept och det finns möjlighet att vi fortsätter med digitala möten även när krisen är över.

El Salvador 2 april- Krav på rent vatten

I El Salvador har bara 88,9 % av befolkningen tillgång till rent vatten, och i de mer avlägsna delarna är siffran 77,1 %. Risken för att coronaviruset ska få stor spridning är därför hög.

Vår partner Fespad har i dagarna gått ut med krav på att El Salvadors myndigheterna måste ta fram en plan för hur de ska säkerställa rent vatten åt befolkningen och för att de måste investera i infrastrukturen för vatten så att landet ska klara av pandemier likt denna.

Indien 1 april – Fair trade-grupp tillverkar munskydd

På grund av coronapandemin har vår partner Sasha Fair Trade i Indien ställt om delar av sin produktion till att göra ansiktsmasker. Flera av kvinnogrupperna som ingår i SFT distribuerar även maskerna i sina samhällen och till lokala myndigheter. Maskerna är tillverkade i bomull och är tvättbara vilket gör att de kan användas många gånger.

I vanliga fall arbetar Sasha med fair trade-produktion av kläder, hemtextil, smycken och mycket annat. Sasha är en organisation som samlar lokala hantverkare och stöttar dem med utbildning, distribution, ekonomi och marknadsföring. 70 procent av de över 5 000 producenterna är kvinnor.

Moldavien 1 april- Psykologiskt stöd via telefon

Många känner stor oro just nu. I Moldavien har vår partner Motivatie öppnat en telefonlinje dit människor kan ringa för att få psykologiskt stöd. Motivatie är en organisation som arbetar för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna ta del av sina rättigheter i samhället.

Guatemala 31 mars – Corona-info på Qu’eqchi’

Vikten av korrekt information som når fram har blivit oerhört tydlig under coronakrisen. För exempelvis invandrare och minoritetsbefolkningar som inte får tillgång till information på sitt eget språk kan det bli förödande, vilket vi även har sett här i Sverige. I Guatemala arbetar vi tillsammans med vår partner Pies de Occidente för att sprida kunskap om viruset till Mayafolket via de traditionella barnmorskorna, comadronas, som talar det lokala språket Qu’eqchi’.

Sverige 30 mars – Språkövning på WhatsApp

På grund av coronautbrottet har vi fått stänga ner våra fysiska möten i projektet Kvinnokraft, men träffarna fortsätter på WhatsApp. För att deltagarna inte ska förlora möjligheten att träna svenska i dessa tider av isolering har vi också börjat matcha volontärer och deltagare som får prata i telefon 15 minuter varje dag. Har du andra tips på hur digitala möten kan skapa kontinuitet i en onormal tid får du gärna dela med dig av dem!

Zimbabwe 29 mars – Virusinfo på radio

IMs partner Chengeto som driver den rikstäckande radiokanalen Issues Pane Nyaya i Zimbabwe med fokus på upplysning kring våld mot kvinnor fokuserar just nu alla sina sändningar på coronapandemin. Ämnen som tagits upp den senaste veckan är bland annat hur karantän ökar våldet i hemmet och hur utsatta grupper som hemlösa och sexarbetare ska kunna skydda sig mot viruset. Just radio är en mediekanal som når ut till även de fattigaste områdena, vilket gör det till ett starkt demokratiskt verktyg.

Indien 28 mars – Stöttar demokratin, trots karantän

Våra medarbetare i Indien skickar rapporter inifrån landets 21 dagar långa karantän. Människor som trotsar utegångsförbudet riskerar sex månaders fängelse eller hårda böter. Rädsla för matbrist har lett till köer och trängsel på marknader, tvärt emot alla rekommendationer om social distansering. Daglönearbetarna från närliggande länder har på bara några dagar förlorat alla sina inkomstmöjligheter och kämpar nu desperat för sin försörjning. IM arbetar ständigt för de mest utsatta i samhället och nu fokuserar vi på att kunna hjälpa dem som drabbas i effekterna av coronapandemin, men också för att stötta de demokratiska krafterna i landet.

Zimbabwe 27 mars – Tvål till sjukhus och kliniker

IM jobbar på många plan och alla insatser är lika viktiga, stora som små. Tillsammans med vår partner Rozaria Memorial Trust har vi donerat 20 liter flytande tvål till sjukhuset i Murewa, och samma mängd till var och en av de lokala klinikerna i området, för att kunna hindra spridningen av coronaviruset. En mindre insats som kan rädda liv.

Det här kan du göra

Vill du bidra till IMs arbete runtom i världen? Här hittar du fem sätt du kan bidra. Varje insats gör skillnad!