• IM
  • Arkiv
  • ”Vi behöver få göra våra röster hörda!”
Witness Mnyenyembe och Ntchindi Tchongwe deltar i projektet Young Women in Active Politics.
Witness Mnyenyembe och Ntchindi Tchongwe deltar i projektet Young Women in Active Politics. Foto: Ebba Thorén.

”Vi behöver få göra våra röster hörda!”

15 november 2018 / MalawiSödra Afrika

Ebba Thorén gör just nu praktik på IMs partnerorganisation Wolrec i Malawi. Här berättar hon om Wolrecs arbete för att stärka unga kvinnors självförtroende och intresse för politik.

I vår är det val här i Malawi. På gatorna åker bilar med stora högtalare förbi där politiker proklamerar sina budskap för att vinna röster, och i tidningarna står det sida upp och sida ner om regeringen och oppositionspartierna. När valet närmar sig blossar även ”the 50/50-campaign” upp ordentligt, en kampanj i flera afrikanska länder med målet att öka det kvinnliga inflytandet i politiken – något som i Malawi idag ligger på endast 16 procent i parlamentet. I samband med kampanjen tas många initiativ från civilsamhället och IMs partnerorganisation Wolrec är inget undantag i frågan.

För ett tag sedan spenderade jag en helg i parlamentet i Malawis huvudstad Lilongwe. Här fick över hundra unga kvinnor agera politiker under tre dagar. De fick bland annat rösta fram en talman, lägga fram och klubba igenom motioner och argumentera för sin sak – en workshop så nära verkligheten det går att komma. Odeter Mgogodo, 23 år och deltagare i workshopen, menar att helgen varit viktig för henne. Hennes självförtroende och tro på att hon kan delta i politiken har ökat, och hennes intresse att vara med och förändra har växt sig större. Helgen i parlamentet var en del av projektet Young Women in Active Politics som Wolrec genomför under tre års tid. De har nått ut till unga kvinnor som bor i byar där politiken vanligtvis är mindre tillgänglig, vilket innebär att kvinnligt politiskt deltagande är en ännu större utmaning än i städerna. I projektet har Wolrec bland annat genomfört mentorskapsprogram, retorikövningar och utbildningar om jämställdhet och politik.

När jag talar med de två vännerna Witness Mnyenyembe (22) och Ntchindi Tchongwe (21) om varför det är viktigt att öka det kvinnliga deltagandet i politiken menar de att det finns många problem i samhället som kvinnor ser men som inte män ser, då kvinnor ofta har ett stort ansvar för sådant som barn, mat och sjukvård.

– Det är svårt för kvinnor att delta i politiken idag, säger Ntchindi. Det finns många fördomar om kvinnor i politiken som hindrar kvinnor från att vilja delta. Dessutom saknar vi förtroende, många tror inte att kvinnor kan lyckas på samma sätt som män. Vi vill delta i politiken för att ändra den mentaliteten, för att visa att kvinnor också kan. Vi behöver få göra våra röster hörda!

Efter helgen i parlamentet är både Witness och Ntchindi eniga om att workshopen betytt mycket för dem. De har stärkts, blivit modigare och träffat mer erfarna kvinnor som har kunnat dela med sig av sina kunskaper.

– Det har varit viktigt då kvinnor som vill delta i politiken saknar förebilder, säger Ntchindi.
Att få fler unga kvinnor delaktiga i politiken är viktigt för landets utveckling. Dels för att öka jämställdheten i landet, men många är även eniga om att kvinnor har en större inblick i många av landets problem, då dessa är de som dagligen tacklas med dem. Evans Phiri, projektansvarig på Wolrec, menar att fler kvinnor i politiken inte bara är rätt ur ett jämställdhetsperspektiv, men att korruptionen troligtvis skulle minska och medvetenheten om utvecklingsproblem skulle öka. Efter en helg i parlamentet med dessa drivna unga kvinnor är jag enig – får dessa leda landet blickar Malawi mot en ljusare framtid.

https://www.imsweden.org/gavoshop/utbildningspaket/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
Ebba Thorén
Utlandspraktikant 2018