IMs nationella årsmöten är IMs högsta beslutande organ. På plats finns ombud från lokalföreningarna. Årsmötet ska äga rum varje år före maj månads utgång.

IMs senaste nationella årsmöte ägde rum på City Konferenscenter i Örebro 18-19 maj 2019. Årsmötet inleddes med en utbildning kring antirasism.

IMs årsmötesprotokoll 2019

Handlingar inför årsmötet:
Agenda Årsmötet
Handlingar årmötet 2019
Bilaga 1 Årsredovisning
Bilaga 2 Ändringar av stadgarna
Bilaga 3 Rollfördelning Lokalförening vs Föreningsutvecklare 2019

Kontaktperson
Hanna Ekbladh
Hanna Ekblad
Processansvarig Föreningsutveckling