IMs nationella årsmöten är IMs högsta beslutande organ. På plats finns ombud från lokalföreningarna. Årsmötet ska äga rum varje år före maj månads utgång.

IMs nationella årsmöte 2020 äger rum den 16-17 maj på Öjaby Herrgård i Växjö. Till årsmötet lägger IMs nationella styrelse fram en proposition kring ombudsfördelning till årsmötet 2021. Styrelsen har även förslag på några diskussionspunkter till påverkanstorget, mer information kring detta kommer i handlingarna fyra veckor innan årsmötet.

Medlemmar och lokalföreningar har rätt att lämna motioner till det nationella årsmötet. Motioner ska vara den nationella styrelsen till handa senast den 20 mars. Motioner skicka till styrelsen@imsweden.org eller IM, Styrelsen, Box 45, 221 00 Lund.

Kontaktperson
Hanna Ekbladh
Hanna Ekblad
Processansvarig Föreningsutveckling