IMs nationella årsmöten är IMs högsta beslutande organ. På plats finns ombud från lokalföreningarna. Årsmötet ska äga rum varje år före maj månads utgång.

IMs nationella årsmöte 2019 ägde rum på City Konferenscenter i Örebro 18-19 maj.

Här hittar du handlingarna för årsmötet:

Agenda Årsmötet
Handlingar årmötet 2019
Bilaga 1 Årsredovisning
Bilaga 2 Ändringar av stadgarna
Bilaga 3 Rollfördelning Lokalförening vs Föreningsutvecklare 2019

 

Sista anmälningsdag var fredagen den 12 april.

Årsmötet inleddes 09.00 på lördagen den 18 maj med en utbildning kring antirasism och avslutades efter lunch på söndagen den 19 maj.

Kontaktperson
Hanna Ekbladh
Hanna Ekblad
Processansvarig Föreningsutveckling
Anmäl dig årsmötet 2019