IMs årsmöte 2018 hölls i Linköping den 19-20 maj på Scandic Frimurarehotellet S:t Larsgatan 14.

IMs Årsmöte 2017 i Stockholm. Foto: Erik Törner.

IMs årsmötesprotokoll 2018 (med bilagor)
Bilaga 3: Deltagarlista IMs årsmöte 2018 ej med pga säker hantering av personuppgifter

Handlingar inför årsmötet:
IMs årsmötesprogram 2018
Årsmöteshandlingar 2018
IM Årsredovisning med revisionsberättelse 2017

Röstberättigade på årsmötet var ombud valda av IMs lokalföreningar. Även icke ombud kunde deltaga, med yttrandefrihet.

Kontaktperson
Hanna Ekblad
Processansvarig Föreningsutveckling